Regering geeft oppositie zelf gelijk

Door een financieel deskundige is daags terug een heel belangrijke mededeling gedaan met betrekking tot het reilen en zeilen bij de Centrale Bank van Suriname. Met name is de deskundige niet lovend over het leiderschap van de governor. De vorige governor heeft gedurende zeker 10 jaren heel hoge standaarden gezet, samen met de NPS-minister van Financiën. Dit harmonische koppel was exemplarisch en was er de oorzaak van dat het NF een wapenfeit had voor de verkiezingen in 2010, die zelfs door de politieke tegenstanders werd erkend: politieke stabiliteit. Deze stabiliteit was de basis van het herstel van de Surinaamse samenleving na het financieel-monetair debacle dat wij hier meemaakten tijdens de regering Wijdensbosch-Radhakishun (1996-2000). De bedoeling van elke partij was om de stabiliteit voort te zetten. Men kon ook niet heen om de dekking in de vorm van de monetaire reserves, welke bestond uit dollars en goud. In 10 jaar (2000-2010) was het op dit vlak aardig gelukt aan de Surinaamse autoriteiten om het geloof in Suriname bij internationale financiële instituten te verbeteren. Het financieel-monetaire koppel zwaaide af en de NDP-regering was van plan de lijn voort te zetten. Men wilde geen partijgebonden persoon als governor en men polste een technocraat voor de post van Financiënminister. Al vroeg bleek dat het aanstellen één is en onafhankelijk functioneren een andere. Op Financiën zagen wij vroeg dat de duidelijke gezonde lijn die de minister wilde volgen, inbreuk maakte op politieke belangen en persoonlijke agenda’s van partijbonzen in de regering en om de president. Het was verrassend om te merken hoe een minister, die binnen korte tijd alles op het ministerie beheerste en in staat was om de teugels strak in handen te houden, sprakeloos werd tegenover journalisten als het ging om uitgaven van collega’s in strijd met haar heldere theorie. We kwamen niet eens op het punt om het samenwerkingsniveau tussen de governor en de minister te peilen, of ze werd vervangen door een andere – nu volgzame – minister. Deze kwam uit de lijn van het ministerie, maar minder expressief wat betreft de ideologie en de lijn die zou worden uitgezet. Bij haar werd wel duidelijk dat het de regering niet was gelukt om een goed koppel neer te zetten. In de tussentijd was ook duidelijk dat de aanvankelijke intentie om een financieel solide beleid te voeren, was verlaten. De president sprak niet meer erover. In de tussentijd werd bericht dat de Centrale Bank weer goud had verkocht – net als in de Wijdenbosch-periode – en vertoonden de monetaire reserves na een historische piek van een miljard dollar een daling tot nu een dieptepunt. Binnen de NDP-kringen is vaker het nut van het oppotten van reserves aan de kaak gesteld. Wat voor zin heeft het om geld te sparen als er armoede is en er behoefte is aan investeringen? In de Wijdensbosch-periode werd op soortgelijke wijze door prominente DNA-leden gesteld dat het niet aflossen van leningen geen probleem is van het lenende land, maar van de instelling die zijn geld niet krijgt. Bij de verkiezingscampagnes in 2010 werd door het NF erop gewezen dat stemmen op de NDP zou beteken dat men weer een financiële chaos zou creëren en het stabiele uitgangspunt zou worden vernietigd. Goede wil werd toen benadrukt door de NDP – men zei toen geleerd te hebben uit de fouten – en het werd bij een deel van de kiezer onmogelijk geacht dat de NDP dezelfde fouten weer zou maken. Halverwege de rit in 2012/2013 werd duidelijk dat de angst voor escalatie niet geheel ongegrond was. De internationale reserves van Suriname zijn het laagst sinds 2009. We zijn dus nu op een lager niveau dan waarop het NF de zaak overdroeg in 2010. Dit was regionaal breaking nieuws. In 2014 bedroegen de reserves 604 miljoen. De rol van de governor van de CBvS in deze staat nu onder druk. Bij zijn aanname zeiden we al dat er geen garanties zijn voor de competentie van de functionaris, vanwege het karakter van zijn vorige betrekking bij het IMF. Bovendien werd ook door ons gesteld dat onafhankelijkheid moeilijk gaat als men voor continuïteit van de levenstandaard geen ander keus heeft dan vast te klampen aan de aangeboden functie. De governor heeft zijn werk niet met de strakke hand gedaan. In zijn opstelling en zijn signalen is hij discutabel. Hij heeft de regering niet kunnen begeleiden. Hij is heel voorzichtig geweest in het aankaarten van excessen bij de overheidsbestedingen. Een financieel deskundige op de universiteit weerspreekt de geruststellende prognoses die onze governor tracht te maken. Deze mededelingen van de governor worden nu opgevat als politieke uitspraken ter ondersteuning van een politieke partij. De wijze waarop de oppositie nu kritiek heeft op de governor, heeft ze nooit gehad in de beginperiode; men gaf hem gedurende een lange tijd het voordeel van de twijfel om onrust te voorkomen. De kritiek op zijn aanstelling kwam vanuit de burgerij in de media, die nu gelijk krijgt. De uitspraken van de governor worden nu geïnterpreteerd als paniekvoetbal, waarbij hij nu zelfs verweten wordt zich op het werkterrein van de Financiënminister te begeven. Deze minister is trouwens sinds zijn aantreden heel stil geweest, ongewoon voor zijn doen. De minister moet ons nog komen uitleggen hoe de ‘financiële reconstructie’ zich heeft voltrokken, wat er concreet is gedaan en wat nog in de pijplijn zit. De laatste minister werd overigens bedankt, omdat ze niet ijverig genoeg was om de dienstverleners te betalen. De huidige minister zou alles structureel veranderen met de reconstructie. De klacht is er nog steeds dat dienstverleners niet worden betaald. Nagenoeg aan het einde van de regeertermijn blijkt dat de NDP-plus regering zelf eraan heeft gewerkt dat het NF gelijk heeft gekregen wat betreft de angst die zij aan de kiezers presenteerde. De komende dagen zal dit weer opspelen op de politieke podia en terecht.

error: Kopiëren mag niet!