Het verraad dat niet werd beloond

Twee weken na het verraderlijk gedrag van Charles Pahlad, die de NDP, gelijk Brutus dat met Julius Ceasar deed, een dolksteek in de rug priemde, en zijn intrede binnen de gelederen van de VHP manifesteerde, wordt het goed duidelijk dat zijn overstap een vrijwel soloactie kan worden genoemd. Want hoewel Charles Pahlad hemel en aarde beweegt om diegenen die in Wanica op hem hebben gestemd, zijn stap te doen volgen, slaagt hij daar niet in.
Eerder kwam de kern Sophia´s Lust van het ressort Kwatta van het district Wanica, voor het inwijden van een informatiecentrum bijeen, een waarachtige manifestatie van solidariteit met de enige echte nationale politieke partij in Suriname, de NDP. Bezielende toespraken van vooral de veldwerkers Praathna Sital, Rossellie Cotino, met als uitschieter een vlammend inhoudelijk betoog van het DNA-lid Amzad Abdoel en de beleidsmatig sterk figurerende ministers Rabin Parmessar en Soeresh Algoe maakten deze avond tot een voor velen onvergetelijke.
Deze kernvergadering van de NDP trok ruim 600 belangstellenden en leden. Dit aantal bezoekers bereiken de politieke opponenten bijlange na niet wanneer zij vergaderingen van een hogere orde in den lande beleggen. In deze betreft het geen bezoekers/leden die van heinde en verre werden aangevoerd, zoals vooral de VHP dat pleegt te doen.
Wat wij hieruit kunnen concluderen, is dat de NDP ook in Wanica nog altijd springlevend is, sterker nog door de toegebrachte schade die de verraders/demonen haar toebrachten, aantoonbaar nog sterker terugkomt.
Het verraad wordt altijd beloond, maar de verrader meestal veracht, zo leert ook deze episode. Dit bleek ook helder op de onderhavige vergadering, waarbij het publiek zijn afkeuring luid hoorbaar uitsprak over het gepleegde verraad.
De NDP heeft te Sophia´s Lust een sterk staaltje veerkracht getoond en daarnaast zonder één scheldkanonnade richting de opponenten, een subliem voorbeeld gegeven van hoe een vergadering op inhoudelijke issues te beleggen.
Hulde aan de organisatie van deze buitengewoon geslaagde meeting. Hulde aan de deelnemende kaders van dit ressort. Hulde aan het ruim opgekomen publiek van wiens oordeel uiteindelijk politieke partijen in al hun geledingen afhankelijk zijn. Immers zonder hun steun en kracht is welke politieke partij dan ook nergens. Hulde ook aan de discipline die er vanachter de vergadertafel en vanuit de zaal tentoon werd gespreid.
Moge het de NDP in deze gegeven zijn dat over het gehele land dit eclatante voorbeeld mag worden opgevolgd. Immers, zien doen laat doen. Dit voorbeeld en resultaat van Sophia´s Lust zal in competitieverband overtroffen moeten worden. En dat is bepaald geen makkelijke opgave. God zij met Suriname en zijn volk, de rest is aan het electoraat om gestalte te geven.
Roy Raymond de Miranda
(Lid van de Media Raad)

error: Kopiëren mag niet!