Nieuwjaarsboodschap BEP

Het jaar 2014 is ten einde. Een jaar met vele negatieve zicht en voelbare gebeurtenissen op sociaaleconomische en financieel gebied. Terwijl de prijzen van belangrijke grondstoffen, zoals goud en olie aan het dalen zijn, hetgeen inhoudt dat de Staat minder inkomsten krijgt om de staatshuishoudens normaal te onderhouden, zien wij dat de regering een populistisch beleid aan het uitvoeren is. Dit kostenverhogende populistische beleid drukt zwaar op de steeds minder wordende inkomsten van de Staat, met het gevolg dat de overheid haar schulden aan diverse dienstverleners niet kan betalen. De criminaliteit en corruptie hebben nimmer zo een omvang en intensiteit gehad in Suriname. Kortom, u hebt als volk veel te lijden gehad van en onder het beleid van de huidige regering. Dat u dit hebt kunnen overleven, is dankzij uw creativiteit en inventiviteit om telkens de eindjes aan elkaar te knopen. Dit laatste heeft vooral betrekking op de sociaal zwakke groepen en de middenklassen die steeds minder wordt. De BEP (Broederschap en Eenheid in Politiek) wil alvast de welgemeende complimenten maken voor dit door u getoonde en gewaardeerde uithoudingsvermogen.
Nu wij het jaar 2014 achter ons laten, tekent het nieuwe jaar 2015 zich met volle glorie en glans reeds aan de horizon. Het jaar 2015 staat in het licht van de verkiezingen die op 25 mei a.s. zullen worden gehouden. Een moment waarbij u de mogelijkheid krijgt keuzes te maken voor goed en prudent beleid of het voortzetten van het beleid dat ons wederom in een desastreuze financiële situatie heeft doen belanden. Ook zal keuze gemaakt moeten worden tussen een moreel ethische samenleving gebaseerd op wet en recht en een samenleving die op basis van wetteloosheid en “gangsterisme” wordt geleid. Voorts zult u als volk de keuze moeten maken tussen echte democratie en pseudodemocratie waar narcisme en volksmisleiding een leidende rol vervullen. De bescherming van onze jeugd, ons cultuurerfgoed, het onderwijs, onze bodemschatten dienen met alle ten dienste staande positieve energie ter hand te worden genomen.
Uw politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek, de BEP, heeft alle kwade actie die tegen haar gericht waren de afgelopen vier jaren met de positieve instelling kunnen neutraliseren. De waarheid zal altijd zegevieren en zullen alle duistere praktijken eens aan het licht komen. De partij wil alle Surinamers, en in het bijzonder de meest achtergestelde groepen voorgaan in de strijd tegen elke vorm van sociale onrechtvaardigheid, uitbuiting en onderdrukking. De BEP roept u, het volk van Suriname op, om zich te volharden in de eigen principes en waardigheid om geen slachtoffer te worden van zij die u met materieel geweld aan zich willen binden.
De voorzitter van BEP
Drs. C. W. Waterberg

error: Kopiëren mag niet!