Een patstelling inzake DNA-posities

Refererend aan mijn eerdere artikelen, o.a. een logge combinatie (juni ’14) wil ik de kiezers en in het bijzonder de politieke leiders erop attenderen, dat zij alert moeten zijn om bij de kandidaatstelling alles nauwlettend in de gaten te houden. Eventuele profiteurs moeten geen misbruik maken omwille van een samenwerking! Het moet een vingerwijzing zijn wat in het verleden is gebeurd. In geen geval moet het zo zijn, dat de grote partijen het gelag moeten betalen door hun verworven verkiesbare plaatsen, waarop ze aanspraak maken, af te staan aan anderen. De partijtjes die bij wijze van spreken niets betekenen en haast geen aanhang (meer) hebben en/of niet eens een halve zetel waard zijn, moeten tevreden zijn, dat ze in de combinatie zijn opgenomen. Bij de kandidaatstelling dient rekening gehouden te worden met de positie en sterkte van de partijen; vooral van de kleine partijen.
Men kan als uitgangspunt de cijfers van de verkiezingen van 2010 gebruiken, die nu wel achterhaald zijn. Zullen de partijen inderdaad gegroeid zijn om een betere positie te verwerven, terwijl ze in de oppositie zitten en niets voor hun achterban konden betekenen?
Zoals er eerder gesuggereerd werd, dat de onderhandelingen omtrent de posities binnen de Megacombinatie op DNA-niveau heel stroef zouden verlopen, blijkt dat nu een feit te zijn!
Indien de kleine, de z.g. “todoprasoro” partijen binnen de logge Megacombinatie stellen, dat alle voorzitters achterelkaar op de DNA-lijst in Paramaribo waar zij woonachtig zijn, moeten worden geplaatst (citaat 10 januari ‘15) gaat dat anno 2015 helemaal niet op.
Ze zijn al 15 jaren tijdens het Front achtereen bevoordeeld en hebben zo over de ruggen van de grote partijen in DNA een zetel kunnen bemachtigen. Ze zijn letterlijk over het paard getild. Onze Somo zei het nog grappiger, dat hij geen paardje wil rijden op de VHP!
Wat de positionering betreft hoeft het helemaal geen punt te zijn, als men zich sterk genoeg voelt. De partijtjes zouden er goed aan doen om de hand in eigen boezem te steken en op te gaan in andere partijen; net als hun voorgangers. Het is prijzenswaardig als “Sheriff Chan” zegt, dat hij zich niet zal laten chanteren door anderen. Veel wijsheid en tact wordt hem toegewenst. Een kandidaat, op welk niveau dan ook, moet over de nodige basisprincipes beschikken voor het onderhouden van contactuele eigenschappen met het kiezersvolk!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!