40-man tellende handelsmissie naar Guyana

FRONT 40 man tellende handelsmissie naar Guyana.1“Er is, denk ik, nog nooit zo een grote handelsmissie vertrokken naar Guyana”, zegt Henk Naarendorp, voorzitter van de kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)tijdens een persbriefing in verband met de twee dagen durende missie naar Guyana. Dit in het kader van regionale integratie, verruiming en uitwisseling van de economische activiteit tussen de beide CARICOM landen. De missie bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de private als de publieke sector.
De minister van Handel en Industrie, Don Tosendjojo, maakt ook deel uit van de delegatie die donderdag vertrekt. Overige delegatie leden zijn de onderminister van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran en vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, TCT en de SBDC.
De primaire doelen van de missie zijn het lokaliseren en in kaart brengen van knelpunten in de handel tussen Suriname en Guyana en hoe deze problemen op te lossen. Tegelijkertijd moeten er ook deuren naar nieuwe grotere afzetmarkten in en via Guyana worden geopend.
De bevindingen van de overheidsdelegatie zullen worden vastgelegd en gekeken zal worden welke handelsregels wel of niet werken en welke anders geformuleerd moeten worden. Er zal in Guyana een tweedaagse conferentie gehouden worden met als thema ‘Trading across borders’. De sectoren waar de belangstelling naar uit zal gaan zijn onder andere landbouw en toerisme.
In totaal zullen rond 25 vertegenwoordigers van ondernemingen en bedrijven meegaan waaronder Fernandes en CIC. Door een betere samenwerking op handelsgebied tussen beide landen tot stand te brengen, hoopt de publieke delegatie te komen tot het vergroten van haar markt met het gevolg dat de kosten van de handel omlaag kunnen gaan. Bovendien kunnen er nieuwe handelsroutes via Guyana naar de rest van Zuid-Amerika worden gecreëerd. De voordelen van markt- en handelsroute uitbreiding zullen voor beide landen gelden.

error: Kopiëren mag niet!