Eerste buitenfunctiestelling politie 2015 een feit

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft op vrijdag 9 januari de aspirant-inspecteur van politie G. buiten functie gesteld. Tegen de politieambtenaar waren twee gevallen van klachten gedeponeerd bij de politiebaas. Uit het onderzoek van de opsporingsambtenaren blijkt dat de aspirant-inspecteur zich tot tweemaal toe schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van zijn bevoegdheden. Om exact te zijn heeft hij zich hoogstwaarschijnlijk schuldig gemaakt aan onnodig gebruik van zijn vuurwapen. Beide gevallen zijn het afgelopen jaar, respectievelijk in november en december 2014, in de dagbladen gepubliceerd.
Ontevreden buurtbewoners van de Allendestraat te Uitvlugt hadden na het politieoptreden hun misnoegen hierover geuit. Zij keurden het optreden van G. af. Uit hun relaas bleek dat deze wetsdienaar onnodig geweld heeft aangewend tegen twee jongemannen. De politieman had zijn vuurwapen getrokken voor een jongeman van 14 jaar, die behoorde tot een groep hangjongeren. Volgens de bewoners is de aspirant-inspecteur op die bewuste dag vreselijk tekeer gegaan op de kruising van de Evitastraat en de Allendestraat. Eerder gaf de korpschef te kennen dat de aspirant-inspecteur was opgetreden tegen marihuanagebruikers en dat hij geen vuurwapengeweld had aangewend. De omstanders bevestigden ook niet dat er vuurwapengeweld was aangewend, echter beloofde de korpschef dat er een diepgaand onderzoek zou plaatsvinden.
Opmerkelijk is dat deze politieman een maand terug en wel op 4 november ook in opspraak was geraakt. Hij had toen op station Flora zijn wapen getrokken voor een agent van politie, omdat die volgens de inspecteur zich heel brutaal had opgesteld naar hem toe. Dat ging volgens de aspirant-inspecteur te ver. Voor hem was het een goede reden om zijn wapen te trekken en een waarschuwingsschot op het politieterrein te lossen. Het bureau was op dat moment bemand.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!