Eddy Jozefzoon: ‘Treinproject omvat kosten van meer dan 130 miljoen Euro’

Het veelbesproken treinproject van de regering blijkt naast de lening van Euro 130 miljoen nog extra kosten te bevatten. Deze onthulling deed raadsadviseur Eddy Jozefzoon, voorzitter van de presidentiële werkgroep ‘Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht’, afgelopen zaterdag in het actualiteitenprogramma Rashied Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). Volgens Jozefzoon had president Desi Bouterse reeds bij de aankondiging hiervan aangegeven dat met dit project de hele ontwikkeling van het westen en oosten van de Indira Gandhiweg meegenomen zou moeten worden. Dit gebied verkeert vooral in de regentijd in zeer erbarmelijke omstandigheden. Om dit probleem op te lossen, zal een wegverbreding moeten komen van 6.5 meter, waarnaast alle wegen verhard en voorzien zouden moeten worden van drainagemogelijkheden. Voor de ontwatering is daarom besloten om de ex-minister van Openbare Werken, Dewanand Balesar, aan te trekken. Daarnaast zal er voor een geregelde busdienst gezorgd moeten worden. Al deze bijzaken brengen de onkosten boven de reeds vastgestelde Euro 130 miljoen. Op de exacte hoogte van het bedrag wenste de raadsadviseur niet gedetailleerd in te gaan, omdat hij niet voor verkeerde interpretaties wil zorgen. Wat hij wel meegaf, is dat het niet gaat om ‘meer-miljoen-kosten’, maar om kosten die het totale gebied moeten ontwikkelen.
Volgens Jozefzoon gaat het hier om 6 treinen, die voor personenvervoer bestemd zijn en is er ook een verzoek gericht aan Strukton om mogelijkheden te bekijken om deze treinen ook voor vrachtvervoer in te zetten. Dit is ook de oorspronkelijke reden waarom eerder is afgeweken van het plan van de regering om een trambaan aan te leggen. Volgens Jozefzoon kan een tram gemakkelijk ook op een treinspoor rijden, terwijl op een tramspoor een trein niet zou kunnen rijden. Volgens voorlopige planning zullen de treinen vracht naar Zanderij vervoeren tussen 01.00 en 05.00 uur ‘s ochtends. De lening wordt daarom door de ING-bank gegeven, omdat de spoorbaan export zal stimuleren. De lening behelst een rente van rond de 3.5 procent. Vooralsnog zal de prijs van een kaart door de regering worden bepaald. Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar en 60-plussers krijgen vrijstelling.
Niet alle mensen in Comité Belangenbehartiging ontevreden
De projecttrekker vindt dat niet de indruk gewekt moet worden alsof alle bewoners, die langs de Indira Gandhiweg wonen, tegen dit project zijn. Het is volgens hem vaak gebleken dat de mensen van het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg in grote groepen meestal de rapporten, die naar hun worden opgestuurd, niet doornemen. Hierdoor leveren zij onnodig kritiek. Er zijn vruchtbare gesprekken gevoerd met ondernemers die de werkgroep had uitgenodigd of mensen die zelf individueel door Jozefzoon waren uitgenodigd. Volgens de raadsadviseur is bewust besloten om de mensen niet vooraf te consulteren. De werkgroep wilde onnodige teleurstelling voorkomen, indien op een later tijdstip de haalbaarheidsstudie zou uitwijzen dat de aanleg niet mogelijk zou zijn. Hij vindt daarom dat de westerse strategie niet klakkeloos in Suriname moet worden toegepast. Hij moet er zeker van zijn dat datgene dat gepresenteerd zou worden, inderdaad haalbaar en uitvoerbaar is. Het zou verder onzin zijn dat de percelen aan de rechterzijde van de Indira Gandhiweg in waarde zullen dalen.
Parlement kreeg geen inzage in rapport haalbaarheidsstudie
Jozefzoon zegt dat De Nationale Assemblee (DNA) inderdaad geen inzage heeft gehad in het rapport van de haalbaarheidsstudie,die door spoorwegbouwer Strukton is opgemaakt. Volgens de raadsadviseur is het de regering die de planning opmaakt en zal zij, indien zij al zover is, de rapporten ter beschikken stellen aan de volksvertegenwoordiging. Weliswaar wil hij meegeven dat de vaste commissies van de ministeries van Openbare Werken (OW) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) reeds in de beginfase een presentatie hierover hebben gehad. ‘Het zijn nu juist de mensen die op politieke podia kritiek leveren, terwijl zij niet aanwezig waren bij de presentatie’, aldus Jozefzoon. Hij zal alle relevante rapporten aan de volksvertegenwoordiging overleggen, indien hiernaar tijdens de begrotingsbehandeling wordt gevraagd. Het project zal 3 weken, nadat het is goedgekeurd, aanvangen en zal er binnen 14 maanden een duidelijk verschil in de bovengenoemde gebieden te zien zijn. Volgens eerdere planning, die een jaar geleden was gemaakt, zou een deel van de machines al in mei 2015 moeten rijden en de rest zou in augustus 2015 opvolgen. Door verschillende omstandigheden, waaronder de late aanvang van de begrotingsbehandeling, gaat de deadline niet meer gehaald worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!