Corruptie islamitische landen en verpaupering oorzaak geweld

Landen waar men oorlogen voert in naam van de Islam bengelen helemaal onderaan on de corruption perception index. Het gaat om Somalië (laatste plaats: 174), Soedan (173), Afghanistan (172), Irak (170), Turmenistan (169), Uzbekistan (166), Libië (166), Jemen (161), Syrië (159), Tadjikistan (152), Bangladesh (145), Libanon (136), Kyrgizstan (136), Iran (136) en Pakistan (126). In de bottom-20 van de landen met de meeste corruptelingen zitten 10 Islamitische landen, in de top 20 zit er geen 1. ‘The Religion of the Islam’ van maulana Muhammad Ali is een van de meest geraadpleegde standaardwerken over het Islamitisch geloof. Dit boek uit 1938 werd door de prestigieuze Al Azhar Universiteit in Cairo gewaardeerd als een betrouwbare informatiebron over de Islam. Dit boek besteedt een heel Hoofdstuk 15 aan het begrip ‘Jihad” en dat heeft niets te maken met hetgeen we bijvoorbeeld in Parijs zagen. Volgens Ali hebben wapens en jihad niets met elkaar te maken. Enige dagen terug zijn 4 personen, die zich profileerden als moslim, een weekblad binnengedrongen en hebben daar mediawerkers dood neergeschoten. De criminele activiteiten werden min of meer daarbuiten nog voortgezet totdat de gedesoriënteerde Fransen met Noord-Afrikaanse roots werden afgemaakt. Een vierde verdachte, een vrouw, zou nog voortvluchtig zijn. Tijdens hun moordactie zouden de daders hebben laten blijken dat ze geaffilieerd zijn of sympathie hebben met de terreurorganisatie Al-Qaida. Ook zou men kenbaar hebben gemaakt dat men moorden pleegt ‘ter bescherming van’ hun heilige profeet, die al ongeveer 1600 jaar geleden is overleden. De Islamitische religie is niet gestructureerd als bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk met een paus en een Vaticaan. De grootste Islamitische en dominante stroming binnen de Islam is de soennitische stroming. Deze stroming heeft geen centrale grensoverschrijdende organisatie, maar is beperkt op het landelijk niveau. De lokale en nationale leiders leiden de organisatie zoals zij dat correct en verantwoord vinden, zonder verantwoording te hoeven afleggen aan een internationale hogere vereniging. Het radicalisme in de Islam is voor een belangrijk deel afkomstig van dit soennitische deel. Uit de conservatieve soennieten vloeit voort het ultraconservatieve wahabisme, welke uiteindelijk ook leidde tot geweld in Saudi Arabië en het ontstaan van Al Qaida en de veel gewelddadigere Isis. Het geweld dat nu uitbreekt tegen de Westerse landen heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats is belangrijk de wijze waarop de nationale en regionale gemeentes worden geleid. Binnen de soennitische gemeenschap, ook binnen de onze, zijn tolerantie, (be)redeneren, dialoog, inspraak, democratie, wederzijds respect en bekritiseren van leiders doodzonden. Er is een cultuur van slaafs volgen en er wordt veel gebruik gemaakt van verdeel en heers. Het geestelijk leiderschap raakt heel vaak gecorrumpeerd en men wil dan leven van de religie. De religie wordt alzo een business en in Islamitische landen, waar er Islampartijen zijn, is de politiek het best betaald. Er zijn grote aantallen moslims die minder geschoold zijn en/of ze leren wat gelovig is niet door zelfstudie, maar van de (import)‘mullahs’ die opdragen en instrueren. Wij moeten oppassen met de importmullahs, die er ook hier zijn met dezelfde ideologie, alleen de voedingsboden is nog ongereed. Men krijgt opgelegd wie men niet moet groeten en wie men moet aanvallen. Een soennitische ‘paan etende’ mullah, die dacht dat hij in Pakistan was, werd precies zo stante pede op het vliegtuig gezet in de jaren ’80 omdat hij de soennieten had zitten aanzetten om geweld te gebruiken tegen de gematigde stroming in Suriname. Deze laatste stroming wordt geleid door westers goed geschoolde bestuursleden, waarbij dialoog, inspraak en kritiek aan de orde van de dag zijn en dus ook verkiezingen en wisseling van de wacht. Opmerkelijk in ons land bijvoorbeeld is de advertentie van twee soennieten, die open en bloot aangeven hoe de decennialange voorzitter volgens hen bezig zou zijn met oneigenlijke zaken. Deze zelfde trend is ook te zien in de andere landen waar men slaafs de religieuze leiders moet volgen. Opvallend is dus dat in de Islamitische landen men de religie wil gebruiken om politieke macht te verwerven en om uiteindelijk als autoriteit te kunnen leven. Het bewijs van deze werkwijze is de corruption perception index. Het Islamitisch geloof verbiedt stelen heel streng en moedigt sterk aan tot het doen van goed en het omkijken naar de weduwen, de wezen en de sociaal zwakkeren, ongeacht welke geloof deze hebben. De moslim is verplicht 2 ½ procent van zijn vermogen/verdiensten te doneren aan een goed doel (zakaat). Bidden en zakaat zijn de twee grootste plichten van de moslim. Maar hoe komt het dan dat de zogenaamde moslimlanden zo vol zitten met oneerlijke landen, terwijl men zo de wereld wil laten weten dat men uiterst gelovig is? De oorzaak van het geweld dat uitbreekt in de westerse landen is de corruptie en oneerlijkheid, die moslims massaal met zich hebben meegebracht naar de samenlevingen waar ze hun brood verdienen, maar tegelijkertijd verachten. Men sticht grote gezinnen, behandelt de kinderen slecht en verwaarloost ze zelfs, men instrueert disrespect tegenover de autochtone bevolking en men verwaarloost westers onderwijs en geestelijke vorming. Het resultaat is massa’s molesterende hangjongeren en drop-outs (die ook nog slecht opgevoed zijn), laagbetaalde banen, werkloosheid en uiteindelijk verloedering van buurten en een onvermogen om te integreren in de mainstream van de welvarende maatschappij. De grootste hypocrieten zijn de bebaarde mullahs, die niet van het westen houden, maar toch in traditionele kleding trekken uit het sociaal zekerheidsstelsel van de landen dat eigenlijk allemaal verdiend wordt met haraam (verboden) middelen, zoals verkoop van varkensvlees en alcohol. Veel moslims mislukken massaal in de westerse samenlevingen en verpauperde en vergeten buurten. Precies hier vinden mullahs hun ruimte om belangrijk te worden en de haat aan te wakkeren tegen het systeem. Zo nu en dan zal het blijven escaleren, omdat de moslimgemeenschappen in de westerse landen zelf verziekt zijn.

error: Kopiëren mag niet!