Ronny Asabina: ‘Waarheid is uitblijven van doe-jaren’

Beleidsdoelen van de regering in de afgelopen vier en een half jaar zijn in belangrijke mate niet gehaald. Tenminste zijn de resultaten ondermaats en is het beleid ontspoord, waardoor de acties en prestaties zeer pover zijn. Dit is voor assembleelid Ronny Asabina de grote waarheid die tot uiting zal komen in 2015. Asabina hoopt dat president Desi Bouterse ‘in alle openheid en oprechtheid vorm en inhoud geeft aan de rode draad in zijn nieuwjaarsrede, namelijk dat 2015 het jaar van de waarheid wordt’. De waarheid is volgens Asabina dat het de regering niet is gelukt om haar draagvlak van meer dan 70% in het parlement te behouden, zodanig dat het de meerderheid in het parlement is kwijtgeraakt. Dit ondanks het feit dat deze regering burgerlijke ongehoorzaamheid en maatschappelijke erupties, zoals straatdemonstratie, niet heeft gekend.
‘Het jaar van de waarheid noopt dat de regering antwoord geeft op de vraag waarom geen enkele investeerder is binnengehaald, waarom een dure ICDS onder leiding van Winston Caldeira nog steeds in stand wordt gehouden, terwijl het niet in staat is geweest om één investeerder binnen te halen. De waarheid is dat het beleid niet erin heeft geresulteerd dat onze verdiencapaciteit kwantitatief en kwalitatief is toegenomen, dat ons concurrentievermogen minder fragiel en kwetsbaar is geworden, dat onze economie voldoende veerkracht heeft. De waarheid is dat wij aankijken tegen een inflatiespiraal en -dreiging in combinatie met ontwaarding van lonen, pensioenen en sociale uitkeringen als gevolg van denkbare en verwachtbare onrust op de financiële markt. De waarheid is dat het land dreigt te bezwijken onder een enorme schuldenlast’, zegt Asabina. ‘De waarheid is dat de regering in een poging haar financiële armslag te verbeteren paniekvoetbal aan het spelen is door met ad-hoc maatregelen te komen, zoals de plotselinge en drastische verhoging van marktgelden, concessierechten in de houtsector, mijnbouwrechten in de goudsector, energietarieven en andere aangekondigde verhogingen.’ Het project ‘Bromtjie Fu Tamara’, dat effectief werkt in andere landen, is juist in Suriname een doodgeboren kind.

error: Kopiëren mag niet!