Vishnudatt pleit voor meer blikken babyvoeding per keer

‘Het ministerie zit momenteel ook in een bepaald moreel dilemma van babyvoeding aan de ene kant en borstvoeding aan de andere kant. Het beleid van het ministerie is momenteel gericht op het zoeken van een goede balans tussen de twee’, deelt parlementariër Theodorus Vishnudatt Dagblad Suriname mee. Vishnudatt is ook voorzitter van de vaste commissie van Volksgezondheid in De Nationale Assemblee. De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) houdt zich als werkarm van het ministerie onder andere bezig met de verstrekking van door de overheid gesubsidieerde babymelk. Vandaag de dag wordt ten behoeve van zuigelingen elke week 2 blikken babymelk verstrekt. ‘De Paho en WHO propageren ook meer borstvoeding. Vandaar dat het ministerie ook die lijn probeert aan te houden. We hebben uit de statistieken mogen merken dat veel meer vrouwen overstappen naar borstvoeding. Ik denk dat wij de goede richting op gaan.’ Het probleem waar ouders/verzorgers en baby’s thans mee worden geconfronteerd, is dat het niet voorradig zijn van de babymelk eerder regel dan uitzondering is. Tevens is het vervelend voor de ouders om elke week weer slechts 2 blikken melk te proberen te bemachtigen.
Vier blikken per week om loperij te vermijden
Vishnudatt geeft toe dat de huidige situatie, waarbij ouders wekelijks afstanden moeten afleggen om 2 blikken babyvoeding te halen en vaak door het tekort aan voorraden met lege handen terug moeten keren, ongezond is. De parlementariër deelt Dagblad Suriname mee dat hij met de directie van RGD heeft gesproken om de ouders tweewekelijks 4 blikken babyvoeding mee te geven, zodat de wekelijkse loperij wordt vermeden. Ook de ouders geven aan dat 4 blikken per week een goede tussenoplossing is. Vishnudatt vertelt dat er onvoldoende middelen zijn om de schaarste van de babyvoeding op te heffen. ‘Er is bij het ministerie van Financiën autorisatie aangevraagd voor het vrijmaken van financiële middelen om de voorraden van babyvoeding aan te vullen.’
Het ministerie van Volksgezondheid dient als overkoepelend orgaan en als vertegenwoordiger van de overheid zorg te dragen voor de primaire gezondheidszorg, curatieve en preventieve zorg met betrekking tot zowel het lichamelijke als het geestelijke van de bevolking. Bij enkele van de RGD-poli’s is er geen Nutrilon babypoedermelk te verkrijgen. In de winkel kost een blik Nutrilon SRD 15.50 en bij de RGD kosten 8 blikken babyvoeding in totaal SRD 38. Bij de poli’s is het goedkoper, omdat de overheid het subsidieert. ‘Doordat de regering haar verplichtingen niet nakwam, kon de RGD ook geen babymelk opkopen.’ Voor nu zijn ouders verplicht duurder te kopen bij de winkel. Bij de winkels is er geen schaarste. Vorig jaar besliste de regering dat de subsidie afgebouwd zou worden. Dit zorgde voor een storm van protesten en uiteindelijk greep de president in.

error: Kopiëren mag niet!