Directeur SIVIS roept cursisten op hoofd koel te houden in verkiezingsjaar

De cursisten van de Basisopleiding Vakbondsleider luisteren aandachtig naar directeur Victor Jones zijn toespraak
De cursisten van de Basisopleiding Vakbondsleider luisteren aandachtig naar directeur Victor Jones zijn toespraak
Directeur Victor Jones van Stichting Scholing Instituut voor de vakbeweging in Suriname (SIVIS) roept nieuwe cursisten op om het hoofd koel te houden, zich niet te laten splitsen, de tolerantie te vergroten en te letten op wat ons bindt en niet wat ons scheidt.
In verband met de start van de 78e basisopleiding tot vakbondsleider op 6 januari 2014 in het SIVIS complex sprak Jones ongeveer 28 nieuwe cursisten toe. Hij benadrukt het belang hun stem uit te brengen op degenen van wie zij denken het land op de beste wijze te dienen of aan wie de voorkeur gegeven wordt om het land voor de komende vijf jaar te leiden. “We weten allemaal dat de gang naar de stembus heel spannend is of kan zijn”, aldus Jones. “Vele tegenstellingen kunnen worden aangewakkerd om die als verkiezingsstunt te hanteren. Vijandigheid moet achterwege gelaten worden. Een andere politieke kleur op na houden is geen teken van vijandschap”, aldus Jones.
De SIVIS-directeur gaf ook mee dat er op basis van rationeel denken en niet met emoties gehandeld moet worden. “U heeft een groot bindmiddel, u heeft een gezamenlijke familienaam, een Surinamer, een wrokoman en dat zal altijd zo blijven” zegt de directeur. Jones wenst de cursisten namens de SIVIS een fijne periode toe.
SIVIS streeft als educatief- en kenniscentrum voor Suriname er naar educatie- en kennisverschaffing toegankelijk te maken voor alle Surinamers, in het bijzonder de werkende klasse.

error: Kopiëren mag niet!