Vishnudatt: ‘Somohardjo neemt loopje met intelligentie samenleving’

Vishnudatt.1MC/NDP-assembleelid Theo Vishnudatt reageert verontwaardigd over de verschillende opmerkingen die Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo heeft gemaakt. Volgens Vishnudatt neemt Somohardjo een loopje met de intelligentie van de samenleving door te stellen dat de verwijdering van de PL uit de regeercoalitie alles van doen heeft met een mislukte coup van de NDP binnen PL. ‘Met deze tweede lezing over het motief van de uitzetting doet de PL-voorzitter publiekelijk afstand van zijn eerste lezing, namelijk dat de NDP het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) onder haar beheer wil hebben om de aanstaande verkiezingen te kunnen manipuleren.’
Somohardjo moet volgens Vishnudatt aanvoelen dat dit argument politiek-historisch invalide is en dus geen stand kan houden. De parlementariër zegt dat het alom bekend is dat de PL onvoorwaardelijke ondersteuning heeft gegeven aan de electorale DNA-meerderheid bij het kiezen van de president. Voor de PL was destijds een gang naar de VVV ter kiezing van de president een kostbare zaak en het geld kon volgens haar nuttiger besteed worden. De PL liet het volgens Vishnudatt aan de gekozen president over om te beslissen over deelname van partij in de regering. Bouterse besloot uiteindelijk om de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Onderwijs en Volksontwikkeling en Binnenlandse Zaken toe te vertrouwen aan de rood-witte partij en bracht de PL daarmee in het machtscentrum.
Naïef, doorzichtig en klinkklare onzin
Vishnudatt vindt dat indien het waar is wat Somohardjo in zijn eerste lezing beweert, Bouterse Biza nooit uit handen zou hebben gegeven, maar juist voor de NDP zou hebben behouden. ‘Hieruit blijkt dat de bewering van Somohardjo naïef, doorzichtig en klinkklare onzin is!’ Volgens de NDP-partij ideologie vindt de parlementariër dat de verkiezingswinst gekoppeld is aan vorderingen en successen, die in de lopende regeerperiode aantoonbaar neergelegd zijn op sociaal, maatschappelijk, cultureel- en economisch vlak. Daarnaast vindt hij het in politiek-historisch perspectief uniek wat Bouterse met zijn regeerteam de afgelopen 4,5 jaar gepresteerd heeft in al de genoemde sectoren. ‘Ook de tweede lezing zal geen stand houden, omdat de argumentatie volkomen ontbreekt.’ Evaluerend concludeert Vishnudatt dat Somohardjo bij het uitvoeren van zijn beruchte chantage-strategie een fatale miscalculatie heeft gemaakt, waardoor hij zijn partij buiten het machtscentrum heeft gemanoeuvreerd. Hiermee heeft hij aan zijn partij onherstelbare schade berokkend en is de partij 15 jaren teruggevallen. ‘Vrijwel alle topposities op de verschillende ministeries, overheidsinstituten en parastatale bedrijven zijn als boter in de zon verdwenen door ondoordacht optreden voornamelijk in DNA van Somohardjo.’ Volgens de NDP’er hebben de ontheven partijtoppers nu verminderde maandinkomsten, terwijl de PL-voorzitter en de overige PL-assembleeleden, die het chantage-scenario hebben helpen opvoeren, een ongewijzigd maandinkomen hebben van bijkans SRD 15000.
Vishnudatt vindt dat Somohardjo, na al de schade die hij aan zijn eigen partij heeft aangericht, terug moet treden als partijvoorzitter. ‘Politiek-strategisch is de meest gunstige uitgangspositie om de verkiezingen in te gaan vanuit een positie als regeringspartij, maar Somohardjo heeft in plaats daarvan voor de oppositiebanken gekozen en sleept hij zijn hele achterban daarin mee. Hij moet eigenlijk na dit partijpolitiek debacle de eer aan zichzelf houden en terugtreden als voorzitter’, aldus de politicus.
FR

error: Kopiëren mag niet!