TAS betrekt nieuw pand in maart 2015

‘De kick- off is reeds gegeven voor digitale tv. De Algemene Televisie Verzorging (ATV) is reeds gestart met het digitaal uitzenden. De uitzendfrequenties zijn reeds verleend aan de bedrijven. Er is een aantal gesprekken gevoerd met de vergunninghouders. Op 20 mei 2014 is er een Digital Broadcast seminar gehouden in de Congreshal, waarbij enkele deskundigen op het gebied van digitale tv door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) naar Suriname zijn gehaald voor het adviseren van de sector. Momenteel zijn de vergunningen voor de multiplex-operators via het ministerie van TCT verzonden naar het ministerie van Justitie en Politie ter screening. De verwachting is dat begin 2015 deze vergunningen verstrekt zullen worden aan de daartoe in aanmerking komende bedrijven. Na dit traject zullen de virtuele stations aan de orde komen’, gaf Michel Amafo, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de TAS, te kennen.
Conceptwet elektronische communicatie
Het concept van de wet elektronische communicatie is intussen verzonden naar het ministerie van TCT. Het ministerie zal dit verder doorgeleiden naar De Nationale Assemblee.
Mobile number portability en national roaming
‘We spreken van mobile number portability wanneer een klant van bijvoorbeeld Telesur met zijn nummer overstapt naar Digicel. Er moet voordat de klant deze handeling kan plegen het één en ander in orde worden gemaakt, vandaar dat de TAS dit momenteel in studie heeft. Er zal dus rond april 2015 in samenwerking met de ITU een feasibility workshop gehouden worden in Suriname. Er zal door een consultant een training verzorgd worden. In het kader van mobile number portability is national roaming een belangrijke voorwaarde. Over roaming wordt er gesproken wanneer u in het buitenland uw Surinaamse chip gewoon kunt blijven gebruiken. Bij national roaming is het proces niet anders. Alleen wordt er met een chip van bijvoorbeeld Digicel gebruikgemaakt van het netwerk van Uniqa, omdat Digicel geen bereik heeft in een bepaald gebied, maar Uniqa wel. Dit is dus een proces dat automatisch moet verlopen. Zodra u op een airport aankomt, zoekt uw telefoon automatisch naar beschikbare netwerken. Zo wil de TAS/overheid dat hetzelfde zal gebeuren op ons grondgebied. Wanneer dus uw provider geen bereik heeft in een bepaald gebied zal uw toestel zelf een beschikbaar netwerk vinden’, legt Amafo uit.
Aankoop nieuw pand
Voorafgaand aan een openbare inschrijving heeft TAS een eigen pand gekocht. Het pand staat op de hoek van de Tweede Rijweg en de Cayottestraat. De overdracht van het pand vond plaats op 23 april 2014. Het pand wordt nu gerenoveerd en het ligt in de bedoeling om het pand in maart 2015 te betrekken.
Herstructureringen binnen de organisatie
Het opstellen en vastleggen van de administratieve organisatie, schrijven van een Strategisch Business Plan (SBP) en het vaststellen van een organogram voor de TAS behoren tot onderwerpen van herstructurering van de organisatie.
Nieuwe directie
Op 1 februari 2014 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) de leiding overgenomen bij de TAS. De RvC heeft samen met alle medewerkers de schouders onder het werk gezet om de TAS verder tot ontwikkeling te brengen. De TAS zit al geruime tijd zonder een directeur. Michel Amafo zei tijdens de jaarafsluiting van de TAS heel verzekerd dat wat dat aspect betreft er in feite altijd een directie is. Op dit moment is het de RvC die de directie is. Volgens Amafo zal dit gedeelte voor eind 2015 al geregeld zijn.

error: Kopiëren mag niet!