Staat heeft torenhoge rekeningen bij Combe Markt

De Staat heeft torenhoge rekeningen bij Combe Markt. De grootste schuldenaar is het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Combe Markt is namelijk de grote leverancier van goederen voor de keukens van het project Naschoolse Opvang (NSO). Al enkele maanden betaalt het ministerie met heel veel moeite de rekeningen. Per school levert Combe Markt op weekbasis voor ruim SRD 5000 aan goederen. Landelijk worden er aan ruim 200 scholen goederen verstrekt. Op weekbasis levert Combe Markt dus ruim SRD 1 miljoen aan goederen voor de keukens van NSO. De achterstand bedraagt tot in de SRD 50 miljoen. Daarnaast hebben ook andere ministeries, zoals Regionale Ontwikkeling, rekeningen tot in de miljoenen bij de Combe Markt. Door een tekort aan middelen kunnen deze rekeningen niet worden betaald.
Keukenhouders van het project Naschoolse Opvang vrezen dat de levering van goederen elk moment gestopt zal worden, indien de overheid geen aanstalten maakt deze rekeningen te betalen. ‘Het project kan elk moment stranden, omdat ook de keukenhouders niet zijn uitbetaald’, zegt een bezorgde keukenhouder in een interview. De keukenhouders zijn pas in december uitbetaald voor diensten die geleverd zijn in de maand juli. ‘Wij worden dus ook niet op tijd betaald en dat brengt stagnaties met zich mee, want wij moeten wel zorgen voor de voeding op de scholen.’
Jaarlijks wordt er ruim SRD 90 miljoen begroot voor dit project. Ruim SRD 48 miljoen wordt besteed aan goederen, terwijl de rest onder andere wordt besteed aan de keukenhouders. ‘Het project is niets anders dan een eetproject geworden. Het doel was om de prestaties van de leerlingen te verbeteren. Die zijn nooit gehaald’, zegt VHP-parlementariër Sheilendra Girjasing. Reeds vanaf de start van het project heeft hij steeds in DNA gehamerd op een duidelijk programma, zodat de prestaties van de leerlingen werden verbeterd. ‘Vroeger kookte het Nationaal Leger voor arme kinderen op scholen. Het beste is om dit wederom te laten doen, zodat er geen verkwisting plaatsvindt’, aldus Girjasing in een reactie. Voor dit kwartaal start het project op 8 januari.

error: Kopiëren mag niet!