Rashied Doekhie: “Jairam is herder zonder kudde”

Rashied Doekhie.2
Rashied Doekhie.3MC/NDP-assembleelid Rashied Doehie zegt aan Dagblad Suriname dat hij zich niet kan voorstellen dat de inmiddels bedankte directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (Adron), Soedeschand Jairam, onwaarheden verkondigt over de reden van het niet verlengen van zijn contract bij het instituut. “Jairam is een herder zonder kudde.” Volgens Doekhie wil Jairam de indruk wekken alsof de NDP hem van zijn post wil weghalen, omdat hij een samenwerking wil met de oppositiepartij NPS. “De paarse partij heeft hem niet nodig, omdat inmiddels alle sterke mensen van de PVF bij ons zijn. Jairam kan niet eens negen mensen op de been brengen en vormt helemaal geen politiek gevaar. Hij is daarom een herder zonder kudde”, stelt de parlementariër uit Nickerie. Doekhie zegt dat Jairam opzettelijk de waarheid verbergt en een verkeerde indruk wil wekken. De PVF’er heeft zijn opvattingen kenbaar gemaakt bij een praatprogramma. Een kwartier eerder had hij contact opgenomen met Doekhie. Volgens de NDP’er vroeg Jairam hem om te bemiddelen in een kwestie waarbij het bestuur van het SNRI hem om rekenschap had gevraagd. Doekhie vroeg toen naar de betreffende correspondentie. Tot zijn verbazing merkte hij dat Jairam al weken terug brieven had ontvangen met betrekking tot zaken die niet correct gingen binnen het Adron. In de brieven was hem al aangezegd dat hij geen verlenging zou krijgen van zijn contract en dat de dienstwoning moest worden ontruimd. Het bestuur vroeg hem ook om verantwoording af te leggen. De PVF-voorzitter liet dit echter na en presenteerde een ander beeld op de televisie.
“Je bent in het programma en zegt niet dat je al lang de laan bent uitgestuurd, maar je wekt de indruk in het programma dat de NDP je zal weghalen.” Doekhie zegt zaken in de media te hebben gebracht die het bestuur bij hem heeft voorgelegd. De NDP’er kreeg brieven onder ogen die dateerden van twee tot drie weken eerder waarin stond dat er zaken op het instituut plaatsvonden, waarvoor men geen verklaring heeft. Zo kan er niet worden aangetoond hoeveel zaaizaad er was verkocht en tegen welke prijs. Ook is het volgens Doekhie niet bekend waar de opbrengsten naar toe zijn. De politicus zegt verder dat ook niet kan worden verklaard hoe het afgelopen seizoen rode rijst is opgekocht in plaats van zaaizaad, waardoor de hele partij verloren is gegaan.
Sinds het bestuur van SNRI onder leiding van Mahespalsingh aanzit, is aan Jairam steeds om duidelijkheid over deze zaken gevraagd. Echter kan Jairam geen duidelijkheid geven. “Jairam moet aantonen hoe hij 1700 liter aan benzine verbruikt voor zijn auto en hoe hij een secretaresse in dienst heeft genomen die niet eens haar eigen naam kan schrijven. Niemand jaagt hem weg van het Adron.” Volgens de politicus geeft de PVF-topman geen meterstand op bij het tanken van zijn voertuig. Dit, ondanks herhaaldelijk verzoek van het bestuur. “Laat hij duidelijkheid geven over al deze zaken. Hij moet niet de indruk wekken dat vanwege de samenwerking met de NPS, het bestuur van SNRI hem vraagt af te treden. Hij mag naar elke politieke partij gaan, maar hij moet zijn werk op het Adron correct doen”, zegt Doekhie. De volksvertegenwoordiger ontkent dat ooit heeft beweerd dat Jairam heeft gestolen. Hij heeft de brief van het bestuur in haar originele staat geciteerd. De indruk van diefstal ontstaat volgens Doekhie echter wel, omdat Jairam geen rekenschap heeft kunnen geven.
‘Een Nickeriaanse jongen, geboren en getogen in Nickerie’
Het was overigens Doekhie die zich beijverde om Jairam benoemd te krijgen als directeur van Adron. Toen Badrisein Sital een tweede sollicitatieronde wilde hebben voor deze functie zei Doekhie dat deze bezig was met powerplay. De NDP-topper beweerde dat slechts Jairam de persoon is die als directeur geplaatst kan worden. “En dit is ook besproken binnen de regeringstop. Wat weet Sital hierover? Helemaal niets. Hij wil alweer haantje-de-voorste komen spelen door allerlei nonsens te verkondigen.” Doekhie kon zich niet voorstellen dat er toch nog een tweede sollicitatieprocedure is ingezet, hoewel er een deskundige in de persoon van Jairam had gesolliciteerd. ‘En dan nog te bedenken dat Jairam zijn studie gewijd heeft aan de rijstsector. Zie je hoe rancuneus hij is’, zegt Doekhie verwijzend naar Sital. De naam van Soedeschand Jairam werd reeds geruime tijd genoemd als de nieuwe directeur van Adron. De NDP-topper zei over Jairam: “Hij heeft gestudeerd, hij draagt kennis van zaken, hij is deskundig en hij is een Nickeriaanse jongen, geboren en getogen in Nickerie. Hij kent de rijstsector als geen ander.’
FR

error: Kopiëren mag niet!