Nameco verzoekt beslaglegging OW-middelen

1 NamecoBruggenbouwer Waldo Ramdihal, die via Nameco belast was met de bouw van de Saronbrug, zegt dat het bedrijf ertoe over is gegaan beslaglegging te vragen op de middelen van het ministerie van Openbare Werken c.q. de overheid. “We zitten nu nog in de fase van het verzoek om beslaglegging en verwachten dat de rechter in de eerste week van januari hierover een beslissing neemt”, zegt Ramdihal. Nameco heeft een vordering op de overheid bestaande uit een aantal declaraties en twee schadeclaims waarop zij al langer dan 8 maanden wacht.
Volgens de Wet UWS (Uitvoering van Werken in Suriname) is Nameco gerechtigd een schadeclaim in te dienen tegen de staat voor schade geleden ten gevolge van het in gebreke blijven van de staat (in de hoedanigheid van opdrachtgever voor de bouw van de Saronbrug). Het besluit UWS welke bekrachtigd is door ex-minister Abrahams, stelt dat een aannemer bij voorkomende gevallen recht heeft op schadevergoeding. Indien een schadeclaim is opgemaakt conform dit besluit, behoort het compleet rechtmatig te zijn. Het bedrijf heeft dit dan ook gedaan, maar heeft nooit een reactie van de overheid gekregen op de schadeclaim. “ Ze hebben nooit geantwoord op de brief of aangegeven dat ze het hebben ontvangen”, zegt Ramdihal. “Er restte ons niets anders dan OW via onze advocaat, Van der Hilst, wederom in gebreke te stellen. Daarom zijn we over gegaan tot het verzoek om beslaglegging. We hebben ondertussen van de bank begrepen dat er dinsdag heel laat wel een klein bedrag is overgemaakt van het vele dat ons verschuldigd is, maar als de zaak druppelsgewijs binnenkomt, kom je ook niet uit je kosten en kan het geld niet effectief aangewend worden.” Ramdihal noemt het uitblijven van een reactie van de zijde van de overheid in deze een vorm van onbehoorlijk bestuur. “Maar wij hebben het er niet bij laten zitten en hebben het juridisch aangepakt.” De ondernemer geeft aan dat hij het een zeer kwalijke zaak vindt dat nationale ondernemingen een dergelijke behandeling krijgen van de overheid. Hij zegt dat Nameco vanwege het niet tijdig kunnen voldoen aan verzoeken van leveranciers vanwege de achterstallige betalingen nu op het punt staat mensen te ontslaan. “Het is een feit dat Surinaamse ondernemers heel slecht behandeld worden door de overheid. Als de minister van Financiën aangeeft dat Surinaamse ondernemingen geen prioriteit hebben bij betalingen, omdat de overheid geen geld heeft om alle schulden na te komen, dan is dat genoeg bewijs”, meent Ramdihal. “Als het zo doorgaat, dan zullen vele duurzaam opgebouwde Surinaamse bedrijven teloor gaan.”

error: Kopiëren mag niet!