EBS voert gesprekken over subjectsubsidie

De stroomtarieven zullen in januari 2015 uitsluitend verhoogd worden voor buitenlandse organisaties, ambassades, commerciële staatsbedrijven (exclusief de SWM en het Nieuwe Havenbeheer), financiële instellingen, casino’s, hotels, internationale commerciële diensten, zoals luchtvaartmaatschappijen en telecombedrijven. Huishoudens en particuliere bedrijven en winkels zullen de voorgestelde 30% verhoging betalen. Dat maakte de directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) bekend op dinsdag 30 december 2014 tijdens een persconferentie.
In januari zal de EBS een officieel persbericht over de verhogingen publiceren in de lokale dagbladen. De klanten uit genoemde categorieën zullen in hun factuur de gehanteerde ‘brandstof clausule’ voor het tot stand komen van de prijs meekrijgen. Hierdoor zal het geheel transparant zijn en kunnen de klanten zien hoe de brandstofprijs doorwerkt in hun factuur. De energieprijs zal fluctueren op basis van de brandstofclausule. Onduidelijkheden met betrekking tot de kostenberekening en het vastrecht begon met het oog op deze verhoging de kop op te rijzen.
Hoe kan je zelf je energiekosten berekenen?
Maandelijks wordt er een elektriciteitsrekening gepresenteerd. Deze elektriciteitsrekening bestaat uit een bedrag voor de verbruikte kilowatturen (kWh) en het vastrecht dat bij dit verbruik hoort. U trekt het meterstandgebruik van de eerste maand af van de tweede maand en komt dan op het maandverbruik. Dit vermenigvuldig je met de prijs per/kWh en telt het vastrecht bedrag daarbij op.
Wat wordt onder vastrecht verstaan?
Volgens buitenlandse maatstaven wordt hieronder verstaan de vaste kosten voor de energielevering, aansluiting en het transport van energie. In zowel uw leverings- als netbeheerprijs is vastrecht verwerkt. Deze kosten zijn NIET afhankelijk van uw verbruik. Op de website van de EBS staat de volgende uitleg. ‘Vastrecht bestaat uit vaste kosten voor administratie, meteropname, portokosten, onderhoud van de huisaansluiting en storingsdienstkosten bij reguliere storingen.’ Let wel de nadruk wordt in beide gevallen gelegd op het feit dat het om een vast bedrag gaat waarvoor er betaald moet worden. En logischerwijs wordt hieronder verstaan dat dit bedrag niet aan verandering onderhevig is. Technisch directeur Marcel Eyndhoven van de EBS geeft in een gesprek met Dagblad Suriname aan dat de kosten onderverdeeld zijn per schaal. Dat houdt in dat voor elke schaal kWh gebruik er een andere prijs en vastrechtprijs aan verbonden is. Deze onderverdeling moet een hulp zijn voor diegene die minder verbruiken en dus minder moeten betalen. Bij besprekingen heeft EBS vaker aangegeven niet eens te zijn met deze regeling van de overheid, geeft Eyndhoven aan. Vandaar dat er een nieuw project is voorgesteld ‘subjectsubsidie’, waarbij de consument een vast bedrag moet betalen. Wie het zich niet kan permitteren, wordt door de overheid gesubsidieerd. Deze gesprekken zijn nog gaande.

error: Kopiëren mag niet!