President Bouterse noemt 2015 ‘jaar van de waarheid’

President BouterseOp 1 januari 2015 heeft president Desi Bouterse het volk toegesproken met zijn nieuwjaarsboodschap. 2015 wordt het jaar van de waarheid op vele fronten zegt de president. In het nieuwe jaar, waarin Suriname 40 jaar zal worden, is er een belangrijke taak weggelegd zei het staatshoofd. “Anderhalve eeuw terug leerden de Indianen en Marrons ons al wat samenwerking is, toen zij voorgingen in de moedige strijd tegen de kolonisator. Ook vandaag in de 21ste eeuw blijft dat een inspirerend voorbeeld voor ons allen. Later, leerde Anton de Kom ons over “dat ene machtige woord dat ik in den vreemde heb geleerd, organisatie”. Nu, anno 2015, is het zaak dat wij als natie deze twee lessen combineren en in de praktijk brengen.” De president meent dat het inmiddels 35 jaar geleden is dat een versnelling is ingezet van dekolonisatie van land, hoofd en hart. De president kondigde aan dat een instituut in het leven wordt geroepen dat als documentatiecentrum kan dienen voor alles wat zich tussen 1975 en 1992 heeft voltrokken. Een dergelijk instituut zal het publiek van informatie kunnen voorzien over de waarheid van deze periode.
Het verkiezingsjaar is “een belangrijk moment dat de richting van ons land verder zal bepalen” adus de president. “Wij moeten, bijvoorbeeld, een manier vinden om dwars door oppositie en coalitie heen, en op lange termijn, een gezamenlijke taal te spreken voor een aantal strategische sectoren.” Het staatshoofd somde hierbij op onderwijs, gezondheidszorg, energie en buitenlands beleid. Het 40-jarig bestaan van de republiek is belangrijk als ‘symbool’. Bouterse vindt dat alle delen van ons volk en land participeren in deze mijlpaal, die een symbool is van vereniging. De president kondigde aan een verdere invulling van de waarheids- en verzoeningscommissie “zodat wij als volk nader tot elkaar kunnen komen, en collectief voorwaarts kunnen gaan”.
“In het komende jaar zullen wij tezamen met de wereldgemeenschap de internationale stappen moeten ondernemen om letterlijk, het getij te doen keren”, zei de president in het kader van het milieu. “Mondiale klimaatverandering heeft, zoals u bekend, een gevolg voor in het bijzonder tien kwetsbare landen in de wereld. Suriname, met een laaggelegen kustlijn, is één van deze tien landen. Door stijging van de zeespiegel worden wij bedreigd met overstroming van onze dichtbevolkte kustvlakte. Het ligt aan ons om te bepalen hoe wij de nodige adaptatie zullen plegen, en tegelijkertijd onze bossen afdoende zullen beschermen voor onszelf en de planeet. Hoe, tevens, wij effectieve hulp van de wereldgemeenschap kunnen veilig stellen om de gestelde doelen te bereiken. Suriname – via minister Rabin Parmessar – heeft in het afgelopen jaar hierover zowel in New York als in Lima, Peru, een duidelijke boodschap gegeven. In het komende jaar zullen wij tezamen met de wereldgemeenschap de internationale stappen moeten ondernemen om, letterlijk, het getij te doen keren”, zei Bouterse.
Un musu drai anu pari boto
“Dienstverlening is de richting die veel belooft en Suriname verder moet ontwikkelen. De regering spant zich in om de richting aan te geven.” “Ondanks een moeilijk verlopende internationale economie hebben wij als klein land met de ondersteuning van u als volk, ons toch staande weten te houden en hebben wij zelfs economische vooruitgang kunnen boeken”, aldus het staatshoofd. “De vooruitzichten voor wereldmarktprijzen zijn echter zodanig dat in het volgend jaar wij nog meer versterkt zijn in de visie dat we nu moeten diversifiëren. Tot nog toe verdienen wij voornamelijk aan mijnbouw. Wij moeten dit uitbalanceren. De schommelingen in de goudprijs gekoppeld aan de daling van de olieprijs kosten ons miljoenen. Un musu drai anu pari boto. Wij zijn het aan onszelf en onze kinderen verplicht om andere sectoren met meer daadkracht te ontwikkelen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de potentie van de agrarische sector.”
“Wij hebben de materialen, de kracht en de wil voor een steeds beter Suriname, voor alle Surinamers”, zei president Bouterse aan het einde.

error: Kopiëren mag niet!