Officiële implementatie Asycuda World in januari

De douanedienst zal vanaf januari haar nieuwe inningsysteem, het Asycuda World (AW), gereed hebben. Dit systeem kan daarna binnen zes maanden worden toegepast bij de inning van invoerrechten en accijnzen. Deze mededeling deden belastingdirecteur Cornelis van Dijk en het waarnemend afdelingshoofd Inspectie Invoerrechten en Accijnzen, Ruben Mendonca, gisteren bij de overdracht van de hamer. Volgens het waarnemend hoofd heeft dit betrekking op het onderdeel ‘direct trader input’. AW is een modernere versie van het sterk verouderde Asycuda 2.7 en biedt het ministerie van Financiën, althans de Belastingdienst en de douane, veel mogelijkheden om op een strengere manier zowel burgers als ondernemers te dwingen tot het afdragen van belastingen. Volgens Van Dijk zal dit ervoor moeten zorgen dat het werk effectiever en sneller gedaan zal worden. Tegelijkertijd zal dit ervoor moeten zorgen dat de staat geen onnodige verliezen hoeft te lijden.
Volgens Mendonca staat op de begroting van het dienstjaar 2015 een bedrag van SRD 2.1 miljard als verwachte inkomsten voor de directe belastingen. Hij wil zijn afdeling dusdanig opstellen dat zij een degelijke bijdrage hierop kan leveren. Het is daarom een uitdaging voor de douane om in één keer met pakweg 50% meer te komen voor de staatskas. Het vernieuwde systeem is bedoeld voor het totale belastingwezen, maar zal eerst bij de douane in gebruik worden genomen, waarna de rest van het belastingveld gefaseerd erbij wordt betrokken. Met de introductie van het AW doet ook het systeem, waarmee de overheid te innen gelden wil gaan verhogen, zijn intrede. Het fiscaal bewakings- en controlemechanisme van de douanedienst wordt namelijk ook verbeterd. De informatie wordt op een transparante manier verwerkt en bedrijven staan via het AW-netwerk met elkaar in verbinding, ongeacht hun plek van vestiging in de wereld. Het gaat om een softwareplatform, dat de overheid in staat stelt transacties met de private sector zo transparant mogelijk te laten plaatsvinden. De uitvoering van het project is onderdeel van de WTO- en EPA-handelsovereenkomsten, waar Suriname partij bij is. Aanvankelijk zou het programma AW reeds in de eerste helft van 2011 gereed moeten zijn, maar is wegens uiteenlopende redenen vertraagd. Met het nieuwe systeem wordt het onder meer mogelijk om de belastingaangiftes en betalingen via het internet te verrichten. Volgens Mendonca zal de douane samen met de handel afspraken maken, waardoor op correcte wijze de belastingen, die de staat rechtens toekomen, worden geïnd.
FR

error: Kopiëren mag niet!