Maandelijks SRD 4 tot 6 miljoen extra voor EBS met tariefsverhogingen

maandelijks“We zijn er niet op uit het geld uit de zakken van mensen te halen”, verduidelijkt de waarnemend algemeen directeur van de EBS, Willy Duiker, tijdens een persbriefing omtrent de te verhogen energietarieven voor geselecteerde groepen. Hij benadrukt tijdens de briefing ook dat Suriname op dit moment de laagste energie tarieven in de regio heeft. De extra inkomsten van SRD 4 tot 6 miljoen kunnen geïnvesteerd worden in het verbeteren van het transmissie- en distributienetwerk van de EBS. Hierdoor zullen alvast de knelpunten weggewerkt kunnen worden in de service naar de klanten toe. De infrastructuur van het energiebedrijf is al oud en dringend aan vervanging toe. In feite heeft de EBS tenminste 50 miljoen nodig per jaar om haar transmissie- en distributienetwerk draaiende en ‘up to date’ te houden. Op jaarbasis zou dit 300-400 miljoen Amerikaanse dollars aan investeringen betekenen.
Op dit moment leveren de huishoudens EBS slechts 31 % van haar totale verkopen op, terwijl de commerciële en klein industriële bedrijven alsook de groot industriëlen goed zijn voor meer dan 52% van de totale verkoop van het bedrijf. Dit staat in schril contrast met het feit dat de huishoudens wel 88% van de geleverde stroom verbruiken ten opzichte van een kleine 12% verbruik door de commercieel en klein industrieel alsook de groot industrieel. ‘De EBS kan er niet meer onderuit om de energietarieven te verhogen vooral omdat de overheid niet meer in staat is om het bedrijf constant van middelen te blijven voorzien’, legt Duiker uit. De EBS behoeft echter wel de noodzakelijke middelen voor investeringen. In overleg met SBF en de vakbond is dan ook getracht dit duidelijk te maken aan de voor verhoging geselecteerde bedrijfsgroepen. De directie geeft aan dat goedkope stroom, door overheidssubsidie, voor de bevolking wel goed is vanwege de lagere stroomrekening. “Maar wij hebben hierdoor meer schulden in onze boeken. De aankoop van onze brandstof voor het draaien van onze generatoren wordt slechts gedeeltelijk gesubsidieerd. De rest moeten wij keihard betalen”, aldus Duiker.

error: Kopiëren mag niet!