Inspecteur achteraf bevorderd

De inspecteur van politie derde klasse Jimmy Hoepel, te werk gesteld op de politiepost te Flora, was diep teleurgesteld toen hij vernam dat hij ondanks zijn goede beoordeling niet bevorderd was. Maandag werden bij de jaarafsluiting van de politie 320 politieambtenaren bevorderd in een naast hogere rang. Hoepel werd de dag na de officiële bevorderingen door de korpschef uitgenodigd voor een gesprek. Na de ontmoeting met de korpschef verliet de opgeluchte inspecteur Hoepel met een brede glimlach het kantoor. Hij werd door de korpschef bevorderd in de naast hogere rang, dus inspecteur van politie tweede klasse. Hoepel kreeg zijn tweede ster op zijn schouders aangeschoven. Hij is zeer tevreden daarmee. Het maakt voor hem niet uit dat hij niet samen met zijn andere collega’s is bevorderd. ‘Liever te laat dan nooit’, denkt Hoepel. Hiermee is het aantal bevorderingen gestegen naar 321.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!