Energietarieven gaan mee met brandstofprijzen

aEnergietarieven gaan (RIJSSEN WEGSNIJDEN!)‘Aangezien de olie- en dieselprijzen voor het draaien van de EBS-generatoren fluctueren, zullen ook de energieprijzen fluctueren want de kostprijs beweegt mee.’ Zo legt de algemeen directeur van de EBS, Willy Duiker, de werking uit van de brandstofclausule voor tariefbepaling welke de EBS zal hanteren bij het bepalen van de nieuwe tarieven voor geselecteerde bedrijfsgroepen. Als de brandstofprijzen, zoals nu het geval is, omlaag gaan dan zal, met in achtneming van een maand voor administratieve verwerking, de energieprijs ook omlaag gaan. Dit zal het geval zijn zolang de brandstofprijzen omlaag blijven gaan. De keerzijde is wel dat indien de brandstofprijzen omhoog gaan, de tarieven ook omhoog gaan. “Net zoals bij de pomp waar de brandstofprijzen praktisch op dagbasis worden bepaald. Er wordt door ons niet met cijfers gegoocheld.”

error: Kopiëren mag niet!