Pinas doet oproep tot integer gedrag pa’s

Pinas doet oproep naar PA’s. 1‘U oefent een belangrijke job uit, u bent bezig met een nobele job en beseft u daarbij ook dat geen dag gelijk is aan een dag in de gevangenis. Uw taak als penitentiaire ambtenaar (pa) is niet eenvoudig, maar u moet dankbaar zijn dat u geroepen bent en in staat bent om de gevallen mens, de mens in nood de hand te reiken om hen uit het dal te helpen. Daarom wordt er ook van u verwacht dat u achterwege laat het verlenen van hand- en spandiensten’, aldus waarnemend hoofd Delinquentenzorg Paulus Pinas, die de aanwezige pa’s toespraak bij de officiële ingebruikname van het nieuw gebouw van Delinquentenzorg en refererend naar het geval dat zich voordeed, waarbij gedetineerden in opstand kwamen in een van de inrichtingen.
Volgens Pinas moet het onderzoek nog uitwijzen wat de oorzaak is geweest. ‘Ik kan zondermeer zeggen dat het niet om slechte bejegening ging bij de bewoners. De jongens voerden iets in hun schild uit en gelukkig dat de overige afdelingen het niet hebben overgenomen en door kordaat optreden er erger is voorkomen’, aldus Pinas. ‘Die spullen die de bewoners krijgen, komen niet uit de lucht vallen. Wij krijgen tips dat pa’s hand- en spandiensten verlenen. Pa’s, laten wij ons goed gaan profileren en laten wij positief in het nieuws komen’, aldus de oproep van Pinas naar de pa’s. Pinas verwijst hiermee naar de gevaarlijke zaken die in de penitentiaire inrichting worden binnengebracht. Bij de gevangenisopstand van maandag bleek dat een gedetineerde een scherp geslepen priem bij zich had.

error: Kopiëren mag niet!