Michel Amafo: “Voor eind 2015 moet TAS een nieuwe directie hebben”

“Vanaf februari 2014 hebben wij van de rvc de leiding bij de TAS en ik moet zeggen dat het een heel leerrijke en enerverende ervaring is geweest”, zegt de voorzitter van de raad van commissarissen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), Michel Amafo. Op 30 december organiseerde de TAS haar jaarafsluiting met haar medewerkers. “Gedurende deze periode hebben we eigenlijk richting gegeven aan die organisatie. Er is een strategisch businessplan ontwikkeld, de administratieve organisatie is versterkt en het trainingsbeleid is ook aangepakt. De training was noodzakelijk zodat de mensen beter berekend kunnen zijn voor hun taken”, legt Amafo uit.
Amafo gaf aan dat er door de TAS investeringen worden gepleegd in human capital. Hij meent dat human capital het allerbelangrijkste is bij de organisatie. Vandaar dat de TAS lokaal bachelorstudenten en internationaal masterstudenten ondersteunt bij het studeren. Amafo geloofd dat er liever in eigen personeel wordt geïnvesteerd dan telkens accountants in te huren om het werk voor de organisatie te doen.
De TAS is belast met de toezicht op de telecomsector in Suriname. Het gaat in deze niet alleen om telefonie, maar ook data. De TAS ziet dus in feite toe op de ontwikkeling van de informatie en communicatie. De TAS werkt, wat alle ontwikkelingen in de sector betreft, adviserend toe naar de regering.
De TAS zit al geruime tijd zonder een directie. Amafo zegt heel verzekerd dat wat dat aspect betreft er in feite altijd een directie is. Op dit moment is het de rvc die de directie is. Volgens Amafo zal dit gedeelte voor eind 2015 al geregeld zijn. Dat neemt niet weg dat de rvc haar werk niet meer doen zal. Het ligt in de bedoeling dat de businessplan wordt afgerond en bij de overname de zaken worden overgedragen aan de directie en de rvc weer terug kan gaan naar haar hoedanigheid als toezichthoudend orgaan. De voorzitter van de rvc maakte ook bekend dat de voorbereidingen voor de verhuizing van de TAS in volle gang zijn.

error: Kopiëren mag niet!