MAS lanceert nieuwe website bij jaarafsluiting

MASDe Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) organiseerde zoals de voorgaande jaren op 30 december 2014 haar jaarafsluiting met het personeel. Hierbij werden er 5 jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd. Michel Amafo, directeur van de MAS, gaf een overzicht van de geboekte resultaten in het jaar 2014.
MAS zit in blauwe cijfers
“De MAS wordt niet gesubsidieerd en we willen dat ook niet. Het financiële cijfer van de MAS is blauw. We doen het goed. Het jaar 2014 is heel goed geweest. Er zijn met name minder incidenten geweest dan het jaar daarvoor. We hebben bijvoorbeeld het aspect van de reddingsvesten op de veerboten meer ingang te doen vinden. Het stukje van onderwijs is ook aangepakt via de maritieme school. Er zijn ook workshops georganiseerd in samenwerking met de Internationale Maritieme Organisatie. Alles komt het land binnen via de waterwegen. En dat kan alleen als de waterwegen veilig zijn”, zegt Amafo.
De MAS tilt haar bedrijfscommunicatie op naar een hoger niveau met de lancering van een nieuwe website. Anders dan de oude oogt het vernieuwde bedrijfsmedium fris, overzichtelijk en bovenal gebruiksvriendelijk. Naast de standaardbedrijfsinformatie, geeft de nieuwe MAS website ook meer gebruiksgemak aan de klanten van het bedrijf.
De nieuwe MAS-website is tevens één van de vernieuwingen binnen de bedrijfscommunicatie. Ten eerste kunnen belangrijke documenten waarmee er wordt gewerkt zoals het bemanningslijstformulier, het meldplichtformulier, het Maritime Declaration of Health-formulier, de vragenlijst gerelateerd aan Ebola en het keuringsaanvraagformulier, gedownload worden. Sommige van de formulieren zijn zelfs in meerdere talen opgenomen. Met deze nieuwe functie hoeven de klanten niet naar de MAS alvorens deze in te vullen. De tijd van afhandeling bij de MAS is hierdoor ook korter geworden. Daarnaast zijn de digitale media Twitter en Facebook ingebouwd om de informatievoorziening naar het publiek te vergroten en te versnellen. Deze stap was onvermijdelijk gezien de groeiende populariteit van de sociale netwerken en de snelheid en efficiëntie die deze bieden om kosteloos informatie te delen met een groot publiek. Was het zo dat publieksgroepen jaren geleden overwegend via de traditionele media waren te bereiken, de intrede van virtuele sociale netwerken heeft hierin verschuiving gebracht. Vanaf dit jaar is de bedrijfscommunicatie ingericht naar de richtlijnen en strategieën vervat in het MAS Communicatieplan 2014 – 2017. Hiermee hoopt de maritieme waakhond haar doelstellingen beter te kunnen communiceren met het publiek. Veiligheid op de Surinaamse wateren is één van de primaire taakstellingen van de Maritieme Autoriteit Suriname. Het bedrijf houdt onder meer toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften de scheepvaart en het scheepvaartverkeer betreffende. Veiligheid is echter een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de rol van de totale samenleving niet mag worden onderschat. Degelijke en tijdige informatievoorziening hierover is essentieel.

error: Kopiëren mag niet!