De registeraccountant moet maatschappelijk vertrouwen winnen

Ik sta voor een wereld waarin alles mogelijk is en ik geloof erin dat als wij allemaal ons steentje bijdragen en onze talenten inzetten, wij met elkaar heel veel kunnen bereiken om zo mensen, ondernemingen en de maatschappij, met elkaar te verbinden. Als jonge accountant van de 21ste eeuw wil ik de reputatie van ons beroep in de praktijk versterken en relevanter maken De informatiebehoefte van stakeholders verandert namelijk in rap tempo!
Het interessante aan het beroep vind ik dat het om meer dan alleen cijfers gaat. Als financiële registeraccountant ben ik natuurlijk wel bezig met de controle van de jaarrekening van diverse middelgrote en grote beursgenoteerde internationale ondernemingen, maar daar komt zo veel meer bij kijken. De dialoog met de onderneming, het begrijpen van de interne beheersingsprocessen en omgeving waarin de onderneming opereert, alsook het verkrijgen en beoordelen van verkregen controle-informatie zijn een aantal belangrijke onderdelen. Ik ben dus ook veel met mensen bezig en dat maakt mijn werkzaamheden erg afwisselend. Wat ik vooral ook interessant vind aan het werk is de diversiteit; zowel in de werkzaamheden als in de ondernemingen waar ik de controle verricht. Elke onderneming is anders en dat maakt iedere dag weer anders!
Registeraccountants kunnen jaarrekeningen controleren en geven daarbij een controleverklaring af. De Registeraccountant stelt vast of de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het van het vermogen en het resultaat in overeenstemming is met regels voor financiële verslaggeving. Dit is belangrijke informatie voor aandeelhouders en potentiele investeerders, die verantwoording van het bedrijf verwachten over hoe er met hun geld is omgegaan. Daarnaast zijn er toezichthouders en belangengroepen, die willen weten of de organisatie zich aan de regels heeft gehouden. En de overheid gebruikt de informatie bijvoorbeeld bij het verstrekken van subsidies. Er zijn dus veel verschillende partijen gebaat bij kwalitatief goed werk van een Registeraccountant.
De kwaliteit van de wettelijk verplichte controles is de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd, blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) welke in september jongstleden is gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat de accountant geen voldoende en geen geschikte controle-informatie heeft verkregen om zijn oordeel over de jaarrekening als geheel te onderbouwen. De AFM heeft overigens geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de gecontroleerde jaarrekeningen en velt daarover dus geen oordeel. In de media zijn er de afgelopen tijd wel een aantal voorbeelden genoemd waarbij de accountant met een onvoldoende professioneel-kritische instelling te werk is gegaan. Voorbeelden zijn het verkrijgen van onvoldoende controle-informatie, geen deugdelijke grondslag hebben voor de goedkeurende verklaring die zij afgaven bij de jaarrekening, maar ook onvoldoende onderzoek bij een stichting die zich bezondigde aan subsidiefraude.
Om vertrouwen te kunnen verschaffen moet je allereerst zelf worden vertrouwd. Dat vertrouwen heeft de accountant niet altijd waar gemaakt. Dat is zorgwekkend. Elke keer dat het mis gaat is er naar mijn mening dan ook één te veel. Individuen kunnen fouten maken, maar als sector moet ervoor gezorgd worden dat er een omgeving is waarin het risico daarop geminimaliseerd wordt en we moeten niet vergeten dat het veel vaker goed gaat dan fout en dat het gros van de accountants kwalitatief goed werk aflevert.
Bij deze beroepsgroep hoort een attitude welke het publiek belang boven het eigen belang stelt, die kwaliteit stelt boven het maximaliseren van de winst en die wordt gedreven door een continue verbetering van de professionele dienstverlening en kwaliteit. Daarnaast denk ik dat het als accountant belangrijk is om verder te kijken dan de cijfers. Ook het verhaal achter de cijfers is belangrijk en kan soms zo veel meer informatie geven dan cijfers alleen. Daarom ben ik de uitdaging aangegaan een wetenschappelijk promotieonderzoek te doen naar het rapporteren van het verhaal achter de cijfers, namelijk Integrated Reporting. Hiermee ga ik op zoek naar een academische onderbouwing van hetgeen ik denk. En dat zouden we als accountant veel vaker moeten doen in ons dagelijkse werk, met een professioneel-kritische instelling voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen ter onderbouwing van ons oordeel.
De accountantsprofessie bevindt zich op een keerpunt. Het verder verbeteren van de kwaliteit van de accountantscontrole is essentieel voor het terugwinnen van het maatschappelijk vertrouwen. In mijn optiek moet de accountant terug naar de basis. Er moeten maatregelen geïmplementeerd worden die voor stakeholders duidelijk maken waar de accountant voor staat en wat er van hem of haar verwacht mag worden. Dit gaat terug naar de leer van het gewekte vertrouwen van Limperg. Daarbij gaat het er om dat de accountant zijn werkzaamheden zo dient te verrichten dat de verwachtingen, die bij de verstandige leek worden opgewekt, niet worden beschaamd. Omgekeerd mag de accountant geen grotere verwachtingen wekken dan hij kan waarmaken.
Het publiek belang moet boven het eigenbelang staan, kwaliteit moet voorop staan en worden gedreven door een continue verbetering van de professionele kwaliteit. De sector is in september jongstleden met een breed pakket aan maatregelen gekomen met als doel de cultuur binnen de beroepsgroep aan te laten sluiten bij deze attitude. Het is nu zaak deze maatregelen te implementeren.
Met een Indiase achtergrond, Surinaamse roots en opgegroeid in Europa heb ik mij ontwikkeld in een omgeving van diverse culturele invloeden. In mijn werk, activiteiten en leven neem ik deze reis altijd mee. Het helpt mij om mijn omgeving zoveel beter te begrijpen. En het helpt mij om juist die adviseur te zijn die de achtergrond van de klant niet alleen begrijpt, maar ook daadwerkelijk doorgrond.
Drs. P.K. (Kavita) Nandram RA ([email protected])
Kavita Nandram (26 jaar oud) is registeraccountant en werkzaam als financial auditor bij één van de Big-4 accountantskantoren in Amsterdam, Nederland. Haar studies: Master Accountancy; Master Control en de Master Business Economics met specialisatie Finance, Post-Master studie Accountancy. Ze is momenteel bezig met een PhD-onderzoek op het gebied van externe verslaggeving, namelijk Integrated Reporting.

error: Kopiëren mag niet!