Regering en DNA nog bezig met onderzoek tikfout Pensioenwet

Het onderzoek naar de mogelijke tikfout in de Wet Algemeen Pensioen is nog steeds gaande. Jeffrey Joemmanbaks, onderdirecteur Juridische Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de regering samen met De Nationale Assemblee (DNA) bezig is na te gaan hoe deze fout is ontstaan. In de wet staat dat een ‘zelfstandige’ volgens artikel 1 lid L: “iedere natuurlijke persoon, die geen bedrijf of beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft”. Daar had echter moeten staan: “iedere natuurlijke persoon, die een bedrijf of beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft”.
Nagegaan moet worden of deze fout vóór of na goedkeuring in de DNA is gemaakt. Als de wet met de fout is goedgekeurd, zal die met gewijzigde tekst weer ingediend moeten worden bij het parlement. Dit zou voor veel onvoorziene gevolgen kunnen leiden aangezien de wet op 9 december 2014 is ingegaan.
Vanaf die dag zijn werkgevers verplicht om hun werknemers een pensioenpremie te laten betalen. Er is intussen al gestort. De vraag rijst nu of de andere wetten ook geen fouten hebben.
Het bedrijfsleven is vooral verontwaardigd dat er wetten worden aangekondigd, die met flinke kosten gepaard gaan, terwijl deze niet eens goed genoeg zijn geformuleerd.
De Pensioenwet verplicht alle werknemers om 3 procent van het bruto inkomen in een Pensioenfonds te storten. De werkgever mag hiervan maximaal de helft bijdragen. De werknemers maken na minimaal vijf jaar gestort te hebben aanspraak op een pensioen, zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.
De wet is deel van het sociaal zekerheidsstelsel dat afgelopen augustus na een marathonvergadering in de DNA is aangenomen. De oppositie heeft er steeds op gehamerd dat deze wetten te snel zijn doorgedrukt en in feite een verkiezingsstunt is.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: