Carolinabrug krijgt stevige aanvaarbescherming

Door schade en schande wijs geworden.1
Door schade en schande wijs geworden.2De vorige in aanbouw zijnde Carolinabrug werd in oktober 2007 aangevaren door een zandboot van Rudisa. Na de aanvaring ontstond een juridisch geschil, waaraan nog geen eind is gekomen. Uit een rapport van een Nederlands adviesbureau blijkt dat de brug toen niet deugdelijk gebouwd was en constructiefouten zou hebben. Bruggenbouwer Van Kessel waste haar handen in onschuld en verklaarde het bedrijf nadien failliet. De nieuwe Carolinabrug krijgt zware bescherming tegen mogelijk toekomstige aanvaringen. Dit betekent extra investeringen. Het ministerie van Openbare Werken wenst een dergelijke rampspoed duidelijk niet meer. De aanvaarbescherming is naar verwachting volgende maand afgebouwd.
Inmiddels ligt de ruïne al langer dan 7 jaar in het water en is het nadien ook nog eens aangevaren waardoor andere delen van de vaste oeververbinding in het water zijn terechtgekomen. De nieuwe brug is tijdens de aanbouw ook aangevaren door Ballast Nedam zelf. Ook deze aanvaring is juridisch nog niet afgehandeld. Ballast Nedam is hierover nog in onderhandeling met haar verzekeraar. Minister Rabin Parmessar van OW erkent dat de ruïne ten spoedigste opgeruimd moet worden. Er wordt thans uitgekeken naar een aannemer die in staat is dit werk uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!