Kerstboodschap Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven

“Bij kerst 2014 wensen wij in het bijzonder stil te staan bij de boodschap van vrede die het kerstfeest verspreidt. Onze gedachten gaan dan in het bijzonder uit naar gebieden in de wereld waar Christenen niet in vrijheid hun geloof kunnen belijden, waar zij vervolgd worden, bomaanslagen hebben te verduren en andere wreedheden moeten ondergaan enkel en alleen vanwege hun geloofsovertuiging”, aldus de partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS). “Als wij daaraan denken, beseffen wij des te meer hoe gelukkig wij zijn hier in Suriname, waar wij als broeders en zusters met elkaar kunnen leven en iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar geloof te belijden. Dat is de ware boodschap van vrede. Wij vragen aan allen om deze vrede te koesteren, te beschermen en uit te breiden zodat wij uiteindelijk kunnen groeien naar één Surinaamse natie.”
“Wij doen deze oproep in het bijzonder in het licht van de naderende verkiezingsstrijd. Mag de boodschap van vrede diep doordringen tot alle politieke leiders, opdat zij geen uitspraken doen of handelingen plegen die deze vrede in gevaar brengen. Wij spreken de hoop uit dat de vredesduif mag neerdalen en zich vruchtbaar nestelen in de harten van allen, in het bijzonder van alle Surinamers. Een vreugdevolle en vredevolle kerst toegewenst aan alle Surinamers.”

error: Kopiëren mag niet!