Buiten functie gestelde politiefunctionarissen hervatten werk

De korpschef Humphrey Tjin Liep Shie had op vrijdag 21 november zeven politiefunctionarissen in twee afzonderlijke gevallen buiten functie gesteld. Zes van deze op non actief gestelde politiemannen hebben inmiddels een aanzegging gehad om hun werkzaamheden te hervatten. De buitenfunctiestelling werd gedaan in het belang van het verdere onderzoek. Vijf agenten, te weten A.A., R.T., R.R., R.A. en de buiten gewoon agent van politie M.S., waren in verband met een diefstalzaak van een goudwinningsmachine op non-actief gesteld. In dit geval had de politie van post Peruan in het Lawa-gebied een goudwinningsmachine in beslag genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de gendarmerie bevestigde dat het om een machine gaat die gestolen was op Frans-Guyanees grondgebied. Merkwaardig is dat deze machine, die goed was beveiligd, vlak onder de neus van de politie is ontvreemd. De korpschef heeft de politiemannen die pertinent ontkennen iets met de diefstal te maken te hebben, gesanctioneerd. Een politieman uit deze groep is nog op non-actief.
In het tweede geval waren de onderinspecteur A.P. en een majoor van politie H.B. buiten functie gesteld. De rechercheautoriteiten hadden op basis van een verklaring van de onlangs aangehouden verdachte Imraan R. alias Baccus, de woningen van de bovenvermelde politiemannen doorzocht. Daar is de politie gestuit op een hoeveelheid autobanden. De goederen zijn in beslag genomen en het tweetal is als verdachte gehoord. Na het verhoor werden zij heengezonden, maar zij werden wel aangemerkt als te zijn ‘helers’. In het belang van het politieonderzoek werden P. en M. ook buiten functie gesteld. Ook deze twee politiemannen mogen hun werk hervatten.

error: Kopiëren mag niet!