Dubbele moraal, hypocrisie

Er is de laatste dagen veel ophef ontstaan omtrent een seksclip die viraal is gegaan. Een Surinaams meisje in muloschooluniform zou daarin al dan niet onder dwang of bedreiging een aantal tienerjongens oraal plezieren. Volwassen mannen en vrouwen hebben erover gehoord en zijn uit betrouwbare bronnen omstandig ingelicht over hetgeen in de clip te zien is geweest, maar toch vonden ze het nodig om weer te gaan gluren. De openbare verontwaardiging die is ontstaan, is wel opmerkelijk. Mannen en vrouwen die door hun schaamteloos gedrag, kinderen in een bepaalde richting duwen hebben geen recht om zogenaamd verontwaardigd te doen. Men moet op de radio geen mooi weer komen spelen met hypocritisch gedrag. Suriname is geen land met strakke waarden en normen als het gaat om seksualiteit. Er zijn cultuurgroepen waar de normen over relaties en seksualiteit strakker zijn en er zijn groepen waar men behoorlijk los is. Dat zie je op straat wanneer men danst, dat merk je aan het aantal tienervaders en tienermoeders. De groep met losse normen en waarden vindt de groep met strakkere regels ouderwets. Ouders en familieleden die hun kinderen trachten te behoeden van zulke uitspattingen als in de clips worden zwaar bekritiseerd. Overstappen naar de andere groep wordt aanbevolen, omdat daarbij de vrijheid zou komen. De clip die viraal is gegaan, draait om vrijheid. Ouders en verzorgers verliezen steeds meer terrein, tieners krijgen steeds meer ruimte om onbegeleid op hun bek te vallen. Er is een stuk besef ontstaan vanuit onder andere het VN Kinderrechtenverdrag, maar aan deze rechten betreffende vrijheid en inspraak wordt door bepaalde kwaadwillende opvoeders buiten het gezin, voornamelijk de school, een zodanige draai gegeven dat er ruimte ontstaat voor excessen. Seksualiteit is onvermijdelijk onderdeel geworden van het curriculum al in de lagere regionen van het onderwijs, maar het probleem is dat wat ‘Surinaams’ is niet afgesproken is bijvoorbeeld voor het onderwijs. Leerkrachten geven vanuit hun belevingswereld en hun culturele achtergrond normen en waarden op het vlak van seksualiteit door. Daarbij let men bewust niet op de bestaande grenzen in de verschillende culturele en religieuze groepen. In Suriname is er recent geen onderzoek gedaan naar seksualiteit en het gedrag van jongeren. Het is alleszins gerechtvaardigd om zulke onderzoeken te doen in het kader van de openbare volksgezondheid, waarbij we eerst denken aan de seksueel overdraagbare aandoeningen. Trends in de seksualiteit en verschuivingen (op basis van geslacht en leeftijd) kunnen wij niet vaststellen, omdat wij niet meten. Hoe wijdverbreid seksuele handelingen tussen tieners worden vastgelegd, is onbekend. Hetzelfde geldt voor het op internet gooien van seksueel getinte foto’s. Er zijn sekswebcams actief in Suriname en de kans bestaat dat deze beelden ook beschikbaar zijn in Suriname. Wat steekt in de clip is de vermoedelijke leeftijd zoals gesuggereerd is in de media. De leeftijd van de jongens/mannen die zich laten bedienen en de verspreiders van de beelden brengen de clip in de strafrechtelijke sfeer. Maar voor het overige krijgen de Surinaamse volwassenen zich een spiegel voorgeschoteld. In bepaalde groepen worden personen vroeg gestimuleerd om seksueel actief te zijn. In het openbaar wordt opgeroepen om in moeilijke tijden ‘het hoogste goed’ voor een goede prijs te verkopen. En impliciet zegt men dus daarbij ook dat de goede betalers op het podium staan. De seksclip heeft veel te maken met het in het openbaar verdelen van geld en het bevorderen van bedelgedrag, waaraan ook onze Juspol-minister zich schuldig maakt. Ondanks kritiek wijst onze Juspol-minister dat hij er lak aan heeft en dat hij voort zal gaan op de weg die hij voor zichzelf goed vindt. Op deze zelfde wijze gaan de tieners die naar hem opkijken zich ook misdragen. Ze zullen geen boodschap hebben aan kritiek en preken over moraal en seksueel correct gedrag. Het gedrag van onze Juspol-minister werkt stimulerend op impulsief gedrag als het opnemen van seksuele handelingen en het verspreiden ervan. De vraag rijst nu alleen of de mejuffrouw zich goed heeft laten betalen voor haar hoogste goed. De clip die viraal is gegaan, is geen geïsoleerd geval. Wanneer tieners steeds meer geavanceerde telefoons en beltegoed tot hun beschikking hebben en in hun kring prostitutie en losse moraal gestimuleerd wordt, dan zal dit gebeuren. Ouders gaan tekeer voor de ogen van hun kinderen. Muziek met seksueel beladen teksten worden gewoon afgedraaid op de radio en ook op kinderfeesten. Kinderen leren als peuters parende bewegingen met hun onderbuik te maken, ouderen vinden het leuk en klappen extatisch. Soortgelijke clips zullen steeds meer verschijnen in Suriname en dat komt omdat er geen goede voorbeeldfiguren zijn in Suriname. De massamedia schrappen namen van goede burgers en geven steeds meer aandacht aan foute burgers. In deze laatste categorie zijn vrouwen steeds meer terrein aan het winnen. De moraal wordt bij grote groepen o.a. geürbaniseerde jongeren steeds losser. Er zijn geen krachten die moreel kredietwaardig genoeg zijn om de jongeren op het rechte pad te krijgen. Het aantal volwassenen dat zou moeten, wordt steeds minder. Een groot deel zit zelf diep in de put, zwaar toe aan begeleiding die er niet is. Een groep ‘nieuwe rijken’ en een nieuwe politieke elite maakt er misbruik van door zich onder andere te profileren als pooier en goed betalende hoerenloper. Met de tendens in de ‘consociational democracy’ – die Suriname is – waar niemand met niemand bemoeit en er eilanden zijn, wacht er een voortzetting van de trend ons te wachten. Aan het eind van de dag zullen we alleen in staat zijn te straffen, niet te voorkomen.

error: Kopiëren mag niet!