Plichtsverzuim leidt tot buitenfunctiestelling

Majoor van politie D., te werk gesteld op politiepost Latour, is onlangs door de korpschef buiten functie gesteld. Hem wordt ernstig plichtverzuim verweten. Deze politieambtenaar is naar het buitenland vertrokken zonder de leiding van het korps hiervan op de hoogte te stellen. Bij de politie zijn er strikte regels die nageleefd moeten worden wanneer een politiefunctionaris naar het buitenland vertrekt of wenst te vertrekken. Het verlof moet aangevraagd en goedgekeurd worden. Hieruit vloeit ook voort dat de desbetreffende persoon zijn/haar dienstvuistvuurwapen voor vertrek moet inleveren. Echter heeft deze majoor nagelaten zich af te melden. Op basis van dit plichtsverzuim heeft de korpschef hem buiten functie gesteld.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!