ABS publiceert Statistisch Jaarboek

ABS publiceert Statistisch JaarboekDe Stichting Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) presenteerde op 18 december aan de pers het Statistisch Jaarboek van 2013. Wegens omstandigheden kon de ABS niet deelnemen aan de KKF Jaarbeurs 2014 en bijgevolg kon hun ‘vlaggenschip’ publicatie, het ‘Statistisch Jaarboek’, niet zoals jarenlang, op de beurs aan belanghebbenden worden gepresenteerd. In het Statistisch Jaarboek 2013 zijn er 13 rubrieken (hoofdstukken) opgenomen, waaronder Bevolking, Transport en verkeer, Onderwijs, Overheidsfinanciën en Justitie en Politie. Het samenstellen van het Statistisch Jaarboek van Suriname is de verantwoordelijkheid van de afdeling Sociaal Culturele Statistieken.
Het doel
Het doel van het Statistisch Jaarboek is om nationaal en internationaal publiek een beeld te geven van de sociale, economische en culturele situatie in Suriname. Middels deze publicatie wil het ABS de dataverschaffers aantonen wat er met de door hun verschafte data wordt gedaan.
Een summier overzicht
De dataverzameling is gebaseerd op secundaire gegevens van externe en interne bronnen. Jaarlijks worden de dataverschaffers benaderd, en dit gebeurt zowel elektronisch als schriftelijk. Tijdens de persconferentie werd er een summier overzicht gegeven van de inhoud van het jaarboek. Het jaarboek geeft bijvoorbeeld een overzicht van de aantal geregistreerde voertuigen in Suriname in het jaar 2013 dat voor personen auto’s op 134.335 en voor vrachtwagens op 33.223 staat. Het aantal sterfgevallen ten gevolgen van verkeersongevallen naar district is volgens de statistieken jaarlijks aan het dalen. In 2009 waren er 112 sterfgevallen. Tot en met november 2014 waren de sterfgevallen op 67. Het jaarboek geeft ook een overzicht van het aantal voj-leerlingen en studenten in het tertiair onderwijs, naar geslacht. In het jaar 2013 zijn er in totaal 49.840 mensen in aanmerking gekomen voor Algemene Oudedags Voorziening en 75.319 kinderen, wiens ouders niet in overheidsdienst zijn, voor kinderbijslag (AKB). Het jaarboek geeft ook een overzicht van het aantal gerapporteerde misdrijven in het jaar 2013. De misdrijven moord en doodslag hebben exclusieve aandacht gekregen bij het onderzoek.

error: Kopiëren mag niet!