Eindverslagen LVV en Financiën nog niet rond voor begroting

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt aan Dagblad Suriname dat zij op dit moment nog geen officiële datum kan aangeven voor de aanvang van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2015. Simons zegt dat zij de eindverslagen van de vaste commissies Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) en Financiën nog moet ontvangen, alvorens zij een besluit kan nemen om dit op de agenda te plaatsen. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik een planning kan maken, maar als anderen nog niet zover zijn met hun deel van het werk, ben ik genoodzaakt om hun meer tijd daarvoor te geven’, benadrukt de DNA-voorzitter. Dit is ook de reden waarom zij nu andere wetten op de agenda heeft geplaatst. Simons had in eerste instantie aan de fractieleiders van zowel de coalitie als de oppositie bekendgemaakt dat zij de tweede week van december vrijhoudt voor de algemene politieke beschouwingen en daarna de begroting van 2015 op haar lijst had. Uiteindelijk werd dit verder verschoven en is er nu geen duidelijk zicht op wanneer dat zover is. Met het oog op het zogenaamde kerstreces van De Nationale Assemblee (DNA) mikt Simons erop om zaken zoveel mogelijk voor kerst af te hebben. Echter laat zij ook tegelijkertijd weten dat het zogenaamde kerstreces op basis van werkafspraken gebeurt en dat zij altijd de bevoegdheid heeft om indien nodig toch een extra vergadering uit te schrijven. ‘Dit is ook in het verleden gebeurd’, stelt de voorzitter.
Vijfde poging tot vergadering vandaag
Voor vandaag zal de assembleevoorzitter voor de vijfde maal een poging wagen om parlementsleden ertoe te bewegen om hun medewerking in het hoogste college van Staat te verlenen. De vergadering van afgelopen dinsdag is met slechts 23 leden misgelopen. De ontwerpwet Constitutioneel Hof, de nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting, de Advocatenwet, de ontwerpwet houdende de goedkeuring van het herziene handvest van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) en de wet onrechtmatige occupatie van percelen en gebouwen staan wederom op de agenda. De oppositie is fel gekant tegen de volgorde van de agenda en zou liever de wetten, die voor haar prioriteit hebben, eerder behandeld willen hebben. Oppositieleden zijn vorige week uit de huishoudelijke vergadering weggelopen, omdat ze wilden dat de commissie van rapporteurs over hun initiatiefvoorstel ‘nadere wijziging van de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap’ eerst benoemd moest worden, waarna de rest van de agenda zou worden behandeld. De coalitie vond dit niet nodig omdat de behandeling van de twee agendapunten ervoor niet zoveel tijd in beslag zou nemen. Dit was de reden waarom de oppositie dinsdag geen quorum voor de huishoudelijke vergadering heeft verleend. Vooralsnog blijven verschillende leden om principiële redenen protesteren tegen de ontwerpwet Constitutioneel Hof.
Het parlement heeft vanaf de jaarrede van president Desi Bouterse op 1 oktober geen succesvolle vergaderingen kunnen houden. Simons zegt dat zij vooraf een afspraak had gemaakt dat zij tot vier maal toe in deze week zou vergaderen. Achteraf werd dit teruggebracht naar drie, waarbij dinsdag, donderdag en vrijdag de aangegeven vergaderdagen zouden moeten zijn. De bedoeling was om zoveel mogelijk nu te vergaderen, waardoor de druk op de feestdagen zou komen weg te vallen. Zij hoopt haar collega’s zover te kunnen bewegen dat zij de opgelopen achterstand in de resterende dagen vóór kerst zoveel mogelijk kan inhalen. ‘Ik maak een planning, maar de realiteit maakt dat anderen nog niet zover zijn en weer anderen die niet willen (mee)werken.’ Als leidinggevende van het hoogste college van Staat moet zij om al deze redenen het plaatje steeds bijstellen.
FR

error: Kopiëren mag niet!