Brunswijk verleent pas quorum als 25 coalitieleden aanwezig zijn

De poging van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om succesvol een huishoudelijke als een openbare vergadering te openen is gisteren wederom op een teleurstelling uitgelopen. Bij de aanvang van de huishoudelijke vergadering waren slechts 23 leden die de presentielijst hadden getekend. Hetzelfde was ook bij de openbare vergadering, waardoor beide vergaderingen tot nader orde moesten worden uitgesteld. Opmerkelijk was dat Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk vooraf de mededeling had gedaan dat hij pas de DNA-vergadering zou bijwonen, indien 25 leden de presentielijst zouden hebben getekend. Brunswijk zou dan met spoed met een helikopter vanuit het binnenland naar de stad vertrekken. De Abop-leider vertoeft voor veldwerkzaamheden in het binnenland. De parlementariërs Asiskumar Gajadien en Harish Monorath zeggen aan Dagblad Suriname dat zij niet weten waarom de assembleevoorzitter vergaderingen uitschrijft, terwijl zij bliksems goed weet dat zij niet op haar eigen mensen kan rekenen. Volgens beide volksvertegenwoordigers was het standpunt van beide fracties vanaf het begin bekend bij Simons. De agendapunten waren identiek aan die van vorige week donderdag met slechts een toevoeging. De oppositie wil volgens Gajadien een andere volgorde van de agendapunten, terwijl Simons en de coalitie vinden dat er niets mis is met de agenda. Oppositieleden zijn uit de huishoudelijke vergadering vorig week weggelopen, omdat ze wilden dat de commissie van rapporteurs over hun initiatiefvoorstel ‘nadere wijziging van de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap’ eerst benoemd moest worden, waarna de rest van de agenda zou worden behandeld. De coalitie vindt dit niet nodig omdat de behandeling van de twee agendapunten ervoor niet zoveel tijd in beslag zou nemen. Dit is waarom de oppositie gisteren geen quorum voor de huishoudelijke vergadering heeft verleend.
Coalitie moet oppassen voor groei oppositie
De regering moet volgens Monorath oppassen dat de oppositie straks meer leden heeft dan de coalitie. Volgens Monorath zou het geen verschil uitmaken als NS gisteren zou hebben meegewerkt, omdat zij dan toch uiteindelijk met een tekort zouden komen te zitten. Hij is het met de oppositie eens dat de coalitiepartijen zelf in staat moeten zijn om voor quorum te zorgen. Volgens de volksvertegenwoordiger is het niet gebruikelijk dat een parlement drie maanden lang geen openbare vergadering houdt. Dit betekent volgens hem dat een volksvertegenwoordiging voor een zeer lange periode de stem van het volk niet kan vertegenwoordigen en de regering tegelijkertijd ook geen verantwoording verschuldigd is aan het parlement. “Dit creëert een chaotische situatie waarbij een ieder mag doen wat hij wil”, benadrukt Monorath. Volgens de NS’er heeft hij vanaf het opleggen van zijn quorumsanctie gevraagd om enkele wetten voor snelle behandeling op de agenda te plaatsen. Echter werden deze als een drogreden op de agenda geplaatst. Met de huidige volgorde op de agenda zal het zo zijn dat de voor hem belangrijke wetten misschien in juni pas aan de beurt komen.
Voor de derde week van december staat de algemene politieke beschouwing op de agenda. “Had de coalitie gewoon met NS gesproken, dan hadden zij wel een eigen quorum. Echter hebben zij gekozen om haaks tegenover NS te staan en moeten ze de oppositie nu bedelen om quorum op te brengen”, stelt Monorath. Naast Brunswijk waren Rashied Doekhie en Noreen Cheung afwezig. Cheung zit in het buitenland. Carl Breeveld, fractievoorzitter van DOE, had de presentielijst wel getekend. Monorath zegt dat de quorumsanctie van NS zal blijven gelden, tot dat redelijk genoeg aan zijn gestelde voorwaarden is voldaan.
FR

error: Kopiëren mag niet!