Frank Lo Kim Lin verlaat schaken voor dammen

De nieuwe voorzitter van de Dambond, Frank Lo Kim Lin, krijgt de felicitaties van de afgetreden voorzitter Robur Levens (foto: SDB)
De nieuwe voorzitter van de Dambond, Frank Lo Kim Lin, krijgt de felicitaties van de afgetreden voorzitter Robur Levens (foto: SDB)
De Surinaamse Dambond (SDB) heeft sinds zondag een nieuw bestuur. Deze staat onder leiding van Frank Lo Kim Lin. Hij is geen onbekende, want hij gaf vanaf 2013 tot heden leiding aan de bond van een andere denksport, te weten schaken. De SDB had geen voorzitter meer, nadat Robur Levens niet zolang geleden bedankt had. De lijst Lo Kim Lin was de enige die ingediend was, dus zou hij in feite bij acclamatie gekozen moeten worden. Toch hield de verkiezingscommissie een stemming. Van de 9 aanwezige leden kozen er 7 voor Lo Kim Lin. Begin januari zal de nieuwe voorzitter het roer bij de Schaakbond overdragen middels vervroegde verkiezingen aldaar.
Lo Kim Lin, die in de jaren 80 met CSV’81, ook actief was als dammer, zegt veel vrienden te hebben binnen de damwereld. Hij wil zich nu volledig inzetten voor de ontwikkeling van deze sport. Hij heeft grootse plannen voor de topdammers, de gewone dammer en jeugdigen, om het niveau van deze spelers op te krikken. Hij zal ook een damcongres organiseren om alle pijnpunten en oplossingen op tafel te kunnen leggen.
Op de algemene ledenvergadering zondag, waarvan de verkiezingen een onderdeel was, is ook het financieel verslag van penningmeester Henry Sjoerwamo goedgekeurd, nadat de verificatiecommissie onder leiding van Marcel Oostburg deze had doorgenomen.
In het nieuw bestuur zitten naast Lo Kim Lin als voorzitter, ook John Hasrat (ondervoorzitter), Saskia Walden (secretaris), Henry Sjoerwamo (penningmeester), Dewsaran Sital (commissaris), Jimmy Cheng (commissaris) en Ashwin Chitanie (commissaris).

error: Kopiëren mag niet!