‘U krijgt de Surinaamse nationaliteit cadeau’

U krijgt de Surinaamse ..Dit werd een Nederlander (H.B.) die al 19 jaar woonachtig is in Suriname voorgehouden door medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Volgens H.B. is zij al langer dan 19 jaar Nederlander en haar papieren, waaronder haar verblijfvergunning voor onbepaalde tijd, haar ID-kaart en paspoort met de benodigde stempels, zijn in orde. Zij deelde Dagblad Suriname mee dat zij op 6 december geconfronteerd werd met een mededeling van twee medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) dat zij ‘stilzwijgend’ Surinamer is geworden. Haar werd ook medegedeeld dat zij tussen haar 18de en 19de jaar dat zij hier verbleef, moest kiezen als zij Surinamer wenste te worden of de Nederlandse nationaliteit wenste te behouden. Volgens H.B. is haar ID-kaart voor buitenlanders ingetrokken door het bureau. Verder is haar daarna niets meer medegedeeld. Zij is ten einde raad, want ze wilt haar Nederlandse nationaliteit niet kwijt.
De directeur van CBB, John Sahari, geconfronteerd met de klacht geeft aan dat er een procedure is in de Wet op de Nationaliteit en Ingezetenschap, die in acht wordt genomen. Artikel 5 lid 1 van deze wet geeft aan hoe men Surinamer wordt en lid 2 geeft aan dat als een kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hij de bevoegdheid heeft om zelfstandig zijn of haar wil kenbaar te maken als die de Surinaamse nationaliteit wenst te verkrijgen of niet. Volgens de directeur wordt men geacht de wet te kennen en op de hoogte te zijn van zaken. De directeur deed een oproep naar de betrokken toe zich te begeven naar het bureau en zich aan te melden bij de afdeling Nationaliteiten voor verdere informatie.
Reeds enige tijd krijgen vreemdelingen een schrijven van CBB dat zij bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd het Surinamerschap kunnen verkrijgen.

error: Kopiëren mag niet!