PCS wil onderzoek doen naar mate psychische klachten in Nickerie

Een delegatie van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) was donderdag op bezoek bij districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. Het doel van dit bezoek hield in om de gemeenschap te informeren over de diverse projecten die het PCS de komende periode zal ontplooien in het district. Volgens psychiater Vincent Lumsden, die verbonden is aan het Psychiatrisch Centrum Suriname, is gebleken dat er in Nickerie behoefte is aan psychiatrische hulpverlening. Er zijn heel veel mensen die behandeld moeten worden. Hij zegt dat uit evaluatie van bijkans 5 jaar geleden er is geconstateerd dat op basis van de aanwezige populatie in het district, er behoefte is aan meer hulpverleners. Volgens hem zijn depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik psychische klachten. Deze zijn onder andere de oorzaken van vele maatschappelijke problemen. Het PCS wil op deze gebieden interventies plegen in het district. Dit betekent dat er onderzocht zal worden hoe groot de psychische nood is. Hierbij zullen in de komende periode 1.000 burgers uit het district gevraagd worden om anoniem te participeren aan het onderzoek. Er zal dan nagegaan worden welke psychische klachten zich allemaal voordoen. Tijdens het onderzoek zal er aan de hand van de geconstateerde resultaten onmiddellijk aanbevolen worden om hulp te zoeken. Lumsden zegt dat, als er mocht blijken dat één van de psychische klachten hoger is dan de verwachting in het district, zij dan voor verder hulp gebruik kunnen maken van de hulplijn via internet. Volgens Lumsden zal er ook aandacht besteedt worden aan de andere klachten. Over het onderzoek zijn er reeds gesprekken gevoerd met de huisartsen en andere hulpverleners die geconfronteerd worden met deze problemen. Er zullen mogelijkheden bekeken worden over hoe gezamenlijk de problemen in het district aan te pakken. Het ligt vooral in de bedoeling om de geestelijke gezondheidszorg onder de Nickerianen te bevorderen. Er zal eerst een pilot-project over het onderzoek gevoerd worden. Dit onderzoek zal verricht worden onder 50 burgers. Hieruit zullen de onderzoeksresultaten ook worden meegenomen naar het onderzoek.

error: Kopiëren mag niet!