Internationale Anticorruptie Dag – 9 december

Op 31 oktober 2003 is door de Verenigde Naties 9 december als de Internationale Anticorruptie Dag uitgeroepen. In de afgelopen 39 jaar hebben alle overheden in Suriname flink en vaak ongemerkt gecorrumpeerd. Het blindelings vertrouwen op de overheid, als één van de vele koloniale overblijfselen, heeft onder meer hiertoe geleid. De grote politieke partijen van zowel de huidige coalitie als oppositie, die elk respectievelijk 17 jaren en 22 jarenlang het bewind voerde, zijn hier debet aan. Hoe komt het dat politieke partijen het tegenovergestelde in de praktijk brengen van wat zij prediken? En hoe komt het dat ondanks je van Suriname houdt, je door corruptie toch het imago van je land internationaal schaadt? Waarschijnlijk omdat door de achterban van deze politieke partijen wordt toegestaan dat hun leiders uiteindelijk zelf de kandidaten bepalen en plaatsen op de verkiezingslijsten.
De basis van corruptie
Van oudsher worden politieke partijen bij het plaatsen van kandidaten voor DNA, en later voor ressort – en districtsraden op de verkiezingslijsten, beïnvloed door kapitaal, exclusieve loyaliteit aan de politieke leiders, beloftes en andere gunsten. Deze moeten dus worden terugbetaald. Na de verkiezingen worden de gekozen leiders geestelijk in beslag genomen door gedachten zoals, hoe gaan wij dit terugbetalen, wat kunnen wij daaraan verdienen, en hoe moeten wij tewerk gaan om niet gepakt te worden? Bovendien moet de invloed van het kapitaal op de besluitvorming niet worden onderschat. Er wordt tegenwoordig zelfs beweerd dat in vele gevallen de bovenwereld een marionet is geworden van de onderwereld of het kapitaal. Zulke toestanden doen het vermogen tot zelfleiderschap verzwakken, laat staan het vermogen om op gedegen wijze leiding te kunnen geven aan anderen. Dit systeem is dan ook de basis waarop corruptie floreert. In het beginselprogramma (www.pvp.sr) van de Progressief-Verheffende Partij (PVP) staat uitdrukkelijk vermeld dat bestuursleden, adviseurs, en sponsoren niet mogen kandideren en zich ook geen kandidaat mogen doen stellen!
De fatale gevolgen
Corruptie ondermijnt op deze wijze de democratische instituten, vertraagt de economische ontwikkeling en veroorzaakt politieke instabiliteit. De bureaucratie wordt aldus ingesteld op het accepteren van steekpenningen, terwijl wet en recht met de voeten worden getreden. De PVP onderscheidt zich van alle politieke partijen door corruptie vanaf de basis te bestrijden, opdat duurzame ontwikkeling voor een ieder mogelijk wordt!
Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP
Vicepresident United Nations Association Suriname

error: Kopiëren mag niet!