Doekhie alweer grote afwezige op parlementsvergadering

1 Doekhie alweer grote afwezige op parlementsvergaderingMC/NDP-assembleelid Rachied Doekhie was gisteren wederom de grote afwezige bij de opening van zowel de openbare als de huishoudelijke vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). ‘Meneer Doekhie heeft alweer niets van hem laten horen’, waren de woorden van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) uit Nickerie is al enige tijd niet zichtbaar op de verschillende bijeenkomsten van het hoogste college van staat. Echter wensen zijn coalitiegenoten niet op de redenen van zijn afwezigheid te reageren. Dit zorgt voor enorm veel ongerief bij de coalitie, die vanaf het uitzetten van oud coalitiegenoot Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo steeds te kampen heeft gehad met een krappe meerderheid van precies 26 leden. Volgens artikel 31 van het Huishoudelijk Reglement van het parlement mag de parlementsvoorzitter een aanvang maken met de openbare of huishoudelijke vergaderingen, indien minimaal 26 leden de presentielijst hebben getekend. Met een totaal van 23 coalitieleden was het parlement gisteren echter wederom niet in staat om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. De parlementsvoorzitter verdaagde de openbare vergadering naar een nog nader te houden datum. De huishoudelijke vergadering vond wel voortgang door medewerking van de oppositie. De leden die de presentielijst van de openbare vergadering naast Simons ook hadden getekend, waren Ricardo Panka, Andre Misiekaba, Amzad Abdoel, Oesman Wangsabesari, Lesley Artist, Melvin Bouva, Refano Wongsoredjo, Charles Pahlad, Anton Paal, Henk Ramnandanlal, Ramses Kajoeramari, Frederik Finisie, Marinus Bee, Frits Moesafierhoesein, Ronny Brunswijk, Waldi Adjaiso, Diana Pokie, Walter Bonjaski, Remy Tarnadi, Theo Vishnudatt, Hugo Jabini en Joan Dogojo.
MC/NDP-parlementariër Jenny Warsodikromo kon niet aanwezig zijn omdat ze is opgenomen in het ziekenhuis. Collega Noreen Cheung vertoeft samen met ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch en NPS-parlementariër Patrick Kensenhuis voor een parlementaire missie in het buitenland. Opmerkelijk is dat DOE- parlementariër Carl Breeveld de presentielijst niet had getekend, nadat hij een dag eerder aan deze krant had gezegd dat hij zeker aanwezig zou zijn. Ook de rest van de oppositie is weggebleven van de openbare vergadering, omdat zij tegen de ontwerpwet Constitutioneel Hof zijn. De coalitieleden, Harish Monorath en Premdew Lachman, blijven vooralsnog hun quorumsanctie hanteren.
FR

error: Kopiëren mag niet!