SAO en Stichting Willem4 tekenen MoU

Voor een particulier huizenproject voor diaspora in Suriname werd afgelopen week de samenwerking een feit tussen de Nederlandse Stichting Willem4 en de Surinaamse Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Al gedurende enige tijd zocht Willem4 voor haar huizenproject naar leerbedrijven om jongeren in Suriname ervaring te laten opdoen in de bouw. De samenwerking werd gevonden bij SAO en bekrachtigd door het ondertekenen van een memorandum of understanding.
Het huizenproject voor diaspora is een initiatief van Willem4, die het voor Surinamers in Nederland mogelijk maakt een huis in hun thuisland te bouwen. Willem4 verzorgt daarbij als tussenpersoon de begeleiding van het traject waar het gaat om financiering, juridische zaken en garanties. Bouwhuis Suriname NV treedt in dit geval op als exclusieve partner van Willem4 om de woningen in Suriname te realiseren. Middels een netwerk van erkende aannemers en bijbehorende dienstverleners zullen de woningen conform de wensen van de Nederlandse klanten worden gebouwd. Het hele bouwproces zal op volledigheid en deugdelijkheid worden gecontroleerd door een objectieve deskundige uit Nederland.
Specifieke bouwkennis
Maar Willem4, die in Suriname en de voormalige Antillen opereert, heeft bij haar projecten een sociaal-maatschappelijk doel en hoopt een bijdrage te leveren aan de economie en werkgelegenheid. Bij het huizenproject wil Willem4 jongeren in Suriname via een leerbedrijf de mogelijkheid bieden specifieke bouwkennis op te doen in de bouwsector. Vandaar dat aansluiting is gezocht bij SAO. De leerorganisatie van SAO zal ook financieel worden ondersteund door Willem4: een deel van de opbrengsten van de woningen wordt overgedragen aan SAO.
Erfgoed
De samenwerking tussen Suriname en Nederland is overigens voor SAO niet nieuw. Al gedurende tien jaar heeft SAO een gezamenlijk werkervaringsproject met de Stichting Herstelling: in een convenant werd de intentie vastgelegd om op brede schaal tot kennisuitwisseling en samenwerking te komen en te investeren in kwaliteitsverbetering van de vakopleiding bij SAO. De leerlingen kregen niet alleen een prima opleiding, maar bovendien onderhielden zij het erfgoed van Paramaribo. Het Nola Hatterman Instituut, de binnenplaats van Fort Zeelandia, het beeld van Koningin Wilhelmina, Charity Court en de begraafplaats van de Jodensavanne zijn voorbeelden van de werkzaamheden van het leerbedrijf.

error: Kopiëren mag niet!