Landbouwer Ramsamoedj: “Elk seizoen hebben wij een ander probleem”

Padieboeren van Nickerie zijn zeer gebelgd over de huidige fluctuerende kunstmestprijs. Rijstverbouwer Peno Ramsamoedj, die namens de boeren het woord voerde, geeft aan dat alhoewel de verkopers de kunstmest rechtstreeks importeren, toch nog een hoge prijs hanteren voor de verkoop ervan. Hij zegt dat tot het begin van dit seizoen, de prijs per 50 kilogram kunstmest varieerde van SRD 90 tot SRD 92.50. Echter blijkt dat naarmate de inzaai vordert, de prijs per 50 kilogram kunstmest is gaan toenemen naar SRD 105. “Ik kan het niet begrijpen dat de prijs van kunstmest blijft toenemen, terwijl de wereldmarktprijs voor olie is gedaald. Kunstmest is wel optimaal verkrijgbaar, maar het is niet betaalbaar voor de boeren”, zegt Ramsamoedj. Volgens hem geven de verkopers juist aan dat de boeren zich moeten haasten om de kunstmest te kopen, want de kans bestaat dat de prijzen nog gaan stijgen. Ramsamoedj zegt dat er elk seizoen een ander probleem is, waardoor de boeren hoge onkosten moet maken. “Wij moeten elk seizoen steeds schulden nemen bij de bank om weer in te zaaien. Ziet niemand dat”, vroeg de landbouwer zich bezorgd af. Hij zegt dat de huidige prijs voor kunstmest zeer nadelig uitkomt voor de grootlandbouwers. “Bij ons telt elke cent. Wij maken zoveel onkosten als wij moeten inzaaien, maar wanneer wij onze padie oogsten en verkopen, dan worden wij ook gedupeerd door de padieprijs”, zegt hij. Volgens hem is de onderlinge concurrentie bij de verkopers wel groot. Desondanks is de prijs hoog. Ramsamoedj ziet het graag dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij ingrijpt in deze kwestie. Volgens hem verloopt de inzaai momenteel vlot. Echter kunnen de padieboeren van Middenstandspolder en Wageningen niet inzaaien, doordat zij geen water kunnen krijgen in de irrigatieleidingen. Het gaat in deze grotendeels om grootlandbouwers. Dit komt volgens Ramsamoedj doordat de ene pomp van Wageningen stil heeft gelegen. Het was aan renovatie toe. Hij zegt dat deze boeren ook weinig hoop hebben voor een goede opbrengst dit seizoen. Volgens hem moeten zij door de late inzaai meer kosten maken, om nog net een goede opbrengst binnen te halen. De inzaai in de andere delen van Nickerie heeft wel een goed verloop. Slechts hier en daar waren loosleidingen verstopt.

error: Kopiëren mag niet!