Consumentenbond weigert zitting te nemen in Consumentenplatform

HI. 1De Consumentenbond Suriname ontving op 12 november een schrijven van het ministerie van Handel en Industrie (HI), om op 27 november een vergadering bij te wonen. Daarbij werd gesteld dat het beleid van het ministerie van Handel en Industrie erop gericht is om de consument te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en om de veiligheid in Suriname te waarborgen. Verder staat dat het bovenstaande gerealiseerd zal worden door het instellen van een consumentenplatform, waarbij op een reguliere basis overleg zal worden gepleegd.
Perceptie van de Consumentenbond
‘Alhoewel de Consumentenbond Suriname reeds een aantal jaren tot op heden opkomt voor de belangen van de Surinaamse consument, staat zij in dit geval terughoudend om zitting te nemen in het door de afdeling Consumentenzaken op te richten platform’, zegt Rudy Balker, voorzitter van de Consumentenbond. Als reden hiertoe geeft Balker op de afkeurenswaardige wijze waarop de afdeling Consumentenzaken nepotisme toepast bij het uitstippelen van haar beleid naar de consumentenorganisaties toe. ‘Er zijn vier consumentenorganisaties. En wij zien dat ze maar één consumentenorganisatie betrekken bij alles. Omdat ze ervan uitgaan dat de Consumentenbond een stichting is, willen ze de Consumentenbond niet betrekken. Consumentenzaken werkt alleen met verenigingen. Men zoekt gewoon een reden om ons erbuiten te houden, omdat als wij erbij zijn wij van het gesjoemel daar binnen overtuigd zullen zijn’, zegt Balker. ‘Wat wij willen, is dat HI de gehanteerde discriminatie opschort en gebruik maakt van alle andere consumentenorganisaties in belang van de Surinaamse consument. Door niet zonder meer zitting te nemen in het boven genoemd platform wil de Consumentenbond Suriname een ernstig signaal sturen richting de beleidsmakers om nepotisme buiten hun ministerie te houden’, aldus Balker.
Perceptie van Consumentenzaken
Dagblad Suriname sprak hieromtrent ook met het hoofd van de afdeling Consumentenzaken, Daniëlla Sumter. ‘Ik vind het heel erg jammer dat Balker dat moet aangeven. Er zijn werkelijk vier organisaties. Ik kan u zelfs bewijzen dat bij elke relevante vergadering alle vier organisaties worden uitgenodigd’, zegt Sumter. ‘Wat mij heel erg hindert, is dat Balker alleen reageert wanneer hij zin heeft om te reageren en hij eigenlijk bijna niet meedoet wanneer wij het belang van de consument voorop stellen. Het is heel erg jammer te vernemen dat hij vindt dat hij als gevolg van het feit dat hij zegt dat hij de gedachte heeft dat er nepotisme is, dat dat hem moet tegenhouden om te werken aan het belang van de consument. Het feit dat hij zelf toegeeft dat hij uitgenodigd is geworden, geeft aan dat hij bij elke zaak is betrokken’, aldus Sumter.

error: Kopiëren mag niet!