Laatste looncorrectie rechterlijke macht was in 2010

Waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks zegt aan Dagblad Suriname dat de laatste looncorrectie van de rechterlijke macht in 2010 bij staatsbesluit was uitgevoerd. Het ging om een correctie van 10%. Volgens Rasoelbaks gaat het om een ruime scheefheid dat vergeleken kan worden van 25 naar 100 procent als gekeken wordt vanuit de rechterlijke macht naar de uitvoerende macht. In regel moeten de salarissen van functionarissen uit de rechterlijke macht, uitvoerende macht en de wetgevende macht niet veel van elkaar verschillen. Dit is in de afgelopen jaren door toedoen van achterliggende regeringen echter wel gebeurd, waardoor de scheve positie, waarover Rasoelbaks het heeft, toch is ontstaan. De wetgevende macht en uitvoerende macht hebben in de achterliggende periode bijzonder veel profijt gehad van de verhoging van verschillende ambtenarensalarissen. President Desi Bouterse beloofde afgelopen donderdag bij de beëdiging van vijf nieuwe rechters dat het salaris van rechters wordt verhoogd. ‘Op korte termijn zal er een aanmerkelijke aanpassing komen van de rechtspositie van de rechterlijke macht’, zei het staatshoofd. De waarnemend Hof-president zegt dat de rechterlijke macht in overleg met het ministerie van Justitie en Politie c.q. het Kabinet van de President druk bezig is deze scheve verhouding recht te trekken. Hij zegt enorm blij te zijn dat het initiatief door de huidige regering wel is genomen.
De verhoging van de bezoldigingen van de leden van de rechterlijke macht kan mogelijk ook betekenen dat salarissen van functionarissen van de andere twee machten ook eventueel verhoogd kunnen worden. Om de ‘schadeloosstelling’ van de volksvertegenwoordigers op dit moment te berekenen, wordt het salaris van een onderdirecteur van een departement vermenigvuldigd met de factor 1.95. De 1 staat voor 1 x het salaris van een onderdirecteur, + 50 procent representatietoelage + 45 procent vervoerstoelage. Dat is dan opgeteld 95. Zo ontstaat 1.95. De bruto schadeloosstelling wordt dan 1,95 x SRD 8.091= SRD 15.777. Fractievoorzitters, de vicevoorzitter en assembleevoorzitter hebben een hogere vergoeding. Diverse assembleeleden zijn ambtenaar en hebben dubbele salarissen. Het salaris van een minister is tweemaal het salaris van een departementsdirecteur. Een directeur van een ministerie ontvangt nu SRD 9.044. Het brutosalaris van de minister is dan 2 x SRD 9.044 = SRD 18.088. Met 25% representatietoelage ontvangt een minister per maand SRD 22.610. Het salaris van de onderminister is 1,5 maal dat van de directeur van een departement.
Vicepresident Robert Ameerali is 1,75 maal het salaris van een minister. Het brutosalaris is dan 1.75 x SRD 18.088 = SRD 31.654. Met 25% representatietoelage komt zijn salaris neer op SRD 39.567 per maand. President Desi Bouterse krijgt als basissalaris SRD 36.176. Met 30% representatietoelage komt het maandelijkse salaris neer op ruim SRD 47.000. De president ontvangt tweemaal het salaris van de minister. Naast de salarissen zijn er nog diverse andere voorzieningen, zoals vrije geneeskundige behandeling van de functionarissen en hun gezinnen. Het ministerie van Justitie en Politie heeft een bedrag van SRD 17.195.000 opgenomen personeelskosten voor de rechterlijke macht in het dienstjaar 2015. Het totale ambtelijke salaris komt neer op SRD 11.260.000. Het gemiddelde loon van de zittende magistratuur (rechters) per maand is SRD 17.820. De staande magistratuur (OM) heeft een gemiddeld loon van SRD 15.000. Leden met speciale functies krijgen aparte regelingen.
FR

error: Kopiëren mag niet!