Bouterse kijkt tevreden terug naar voorzitterschap Unasur

Baaouterse kijkt tevreden terug naar voorzitterschap UNASUR.1In een buitengewone vergadering van de Unasur Staatshoofden en Regeringsleiders heeft president Desi Bouterse op 4 december 2014 in Guayaquil, Equador, verslag gedaan over de voorzittersperiode die Suriname op 30 augustus 2013 heeft aangevangen. Met de overdracht van het Unasur-voorzitterschap aan Uruguay is het voorzitterschap van Suriname afgesloten. Dit laat de perschef, Clifton Limburg, van het kabinet van de president in een verklaring weten.
President Bouterse benadrukte dat Suriname zich bijzonder heeft ingezet om “als volwaardige en sterke schakel bij te dragen aan de verwachtingspatronen die gepaard gaan met het voorzitterschap”. Hierbij benadrukte de president bijzonder tevreden te zijn over de wijze hoe Suriname als kleinste lidland het voorzitterschap van dit regionaal blok heeft vervuld en dat hierbij de inzet van het Surinaamse volk niet vergeten moet worden. De president gaf ook een opsomming van bijzondere momenten en feiten van het voorzitterschap. Hij noemde de succesvolle samenwerking voor behoud van vrede en de versterking van de Unie als geheel, de demonstratie van samenwerking, verdraagzaamheid en capaciteitsversterking en de initiatieven om sociale oneffenheden verder weg te werken door zaken als toegang tot medicamenten, voedselzekerheid en voedselveiligheid bovenaan de sociale agenda te plaatsen. De actieve participatie van de electorale raad als waarnemer bij verkiezingen in de regio en in het bijzonder de bijdrage aan de optimale beleving van de democratie en de ondersteuning van instituten werd ook genoemd.
President Bouterse maakte van de gelegenheid gebruik om president Mujica van Uruguay te feliciteren met de recente verkiezingswinst van zijn partij, terwijl de presidenten van Brazilië, Bolivia en Columbia persoonlijk werden gefeliciteerd met hun herverkiezing die volgens Bouterse gezien kan worden als een teken van waardering en vertrouwen wat betreft het uitgezette beleid voor ontwikkeling. De president gaf aan graag een electorale missie vanuit Unasur tegemoet te zien tijdens de verkiezingen van 25 mei 2015 in Suriname.
Belangrijke momenten tijdens het voorzitterschap
President Bouterse deed verslaglegging van het voorzitterschap van Suriname alvorens de voorzittersfunctie ceremonieel werd overgedragen van president Bouterse aan president Mujica van Uruguay. Aan de orde werden gesteld de inspanningen en vooruitgang voor actievere betrokkenheid van burgers en in het bijzonder van jongeren bij beleid dat direct betrekking heeft op haar.
Volgens Bouterse wordt hiermede “het volk meegenomen in het samenwerkingsproces in Zuid-Amerika, waardoor directer gehoor gegeven kan worden aan de noden, wensen en dromen van deze en volgende generaties”.
In zijn interventie heeft de president benadrukt ingenomen te zijn met het groeiende bewustzijn binnen de Unie om invulling te blijven geven aan de strategische koers van de regio. Dit zal namelijk moeten bijdragen tot de verdere institutionele versterking van Unasur zodat initiatieven en beleidsplannen optimaal en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.
Bouterse riep de lidlanden op om het pad van vrede en samenhorigheid te blijven bewandelen bij het oplossen van eventuele geschillen, zoals zulks het geval is geweest bij de bijdrage van Unasur tijdens de recente crisis in Venezuela.
De President heeft tevens opgeroepen dat Unasur zich blijft buigen over specifieke onderwerpen van de regionale agenda zoals digitale soevereiniteit, de gezamenlijke aanpak van de drugsproblematiek, versnelde fysieke integratie, beheer van het potentieel aan natuurlijke hulpbronnen en menselijk kapitaal die ons in staat moeten stellen om gepaste antwoorden te formuleren op zowel interne als externe uitdagingen.
In zijn slotwoord zei Bouterse dat de resultaten van het afgelopen jaar niet slechts voortgevloeid zijn uit de inspanningen van Suriname, maar dat de bijdrage van alle Unasur-lidlanden en het algemeen secretariaat van belang is geweest.
Het verslag van het Unasur-voorzitterschap van Suriname is door Bouterse in de Engelse en Spaanse taal overhandigd aan de lidlanden en het algemene secretariaat, terwijl eveneens een versie in het Nederlands en Portugees digitaal beschikbaar wordt gesteld.

error: Kopiëren mag niet!