Staatsolie stelt zich garant voor lonen van werknemers contractor

1 Werknemers contractors Staatsolie op straat gezetEen groep buitenlandse contractanten, die zijn ingezet bij de bouw van de nieuwe raffinaderij, heeft in de media de bezorgdheid geuit over het vermoedelijk uitblijven van salarisuitbetaling nu hun tijdelijke arbeidsovereenkomst binnenkort verloopt. Hoewel Staatsolie erkent dat het gaat om een interne conflictsituatie tussen het Italiaanse contractorbedrijf JV Irsic (Irem-Sices) en door haar aangetrokken werknemers, wenst zij het volgende te verduidelijken.
Contractueel zijn JV Irsic en de door haar aangetrokken arbeiders de voorwaarden voor de tewerkstelling overeengekomen. Onder meer is in het contract afgesproken dat de betaling van de arbeiders uitsluitend via bankovermaking plaatsvindt. Echter blijkt de groep van ongeveer honderd arbeiders, door nog onduidelijke redenen, ervan uit te gaan dat het nog verschuldigde loon niet naar hun buitenlandse rekening zal worden overgemaakt. Dit stelt Staatsolie in een verklaring.
JV Irsic heeft conform de afspraken met Staatsolie altijd het loon tijdig aan de arbeiders uitbetaald. Om de vrees bij de ontevreden contractanten, die bestaan uit Indiërs, Filipijnen en Vietnamezen, echter weg te nemen, wordt overwogen een schriftelijke verklaring op te sturen naar hun respectieve ambassades, waarin Staatsolie garant staat voor de uitbetaling van het nog te ontvangen loon. Hiermee wil Staatsolie zich inzetten om de verstoorde werkrelatie tussen JV Irsic en haar werknemers vlot te trekken.
De werknemers van de contractor gaven aan Dagblad Suriname te kennen dat bij het ondertekenen van hun werkcontract met hen werd afgestemd dat zij een deel van het geld in Suriname uitbetaald zouden krijgen en een ander deel zou voor hen gestort worden in het land van herkomst. Na bijkans een jaar hebben deze werknemers gemerkt dat de contractor zich niet aan de afspraken heeft gehouden en een veel lager bedrag voor hen heeft gestort in het buitenland. De werknemers voelen zich gepakt en hebben toen het werk neergelegd. Ze eisen dat zaken gecorrigeerd worden. De contractor weigert zich te houden aan de gemaakte afspraken. Ook moest de contractor voor hun onderdak zorg dragen en hun verblijf in orde maken. Dat blijkt niet het geval te zijn geweest en blijken vele van deze werknemers thans illegaal te zijn. Ook probeert de werkgever hen uit het appartement te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!