MAS brengt gedenkboek uit

‘Belevingen van herinneringen 1947-1998 door het oog van de werknemer’ is de titel van het gedenkboek dat door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is uitgegeven. De MAS heeft dit gedenkboek uitgeven in het kader van haar vijftienjarig bestaan. Het boek beschrijft de oudgedienden hun ervaringen, hoogte- en dieptepunten tijdens hun loopbaan. Negentien oud-medewerkers leverden een bijdrage. Het boek voert terug naar de ontwikkeling vanuit de gepensioneerden hun gezichtsveld. Met veel enthousiasme is de publicatie ook ontvangen door de werknemers. Verder beschrijft het boek ook de MAS van toen en de MAS als hoe die nu is. Aan de totstandkoming van het gedenkboek hebben twintig oudgedienden een belangrijke bijdrage geleverd en zijn er persoonlijke interviews van die oudgedienden te lezen in het boek. Het boek bestaat uit 84 pagina’s waarvan drie pagina’s niet beschreven zijn. Volgens Erna Aviankoi van de afdeling voorlichting eindigt het verhaal van de MAS niet daar maar moet vervolgd worden door de huidige werknemers hun ervaringen. “Er is voor de periode 1947 gekozen omdat de loodsdienst toen in handen was van particulieren om meer ordeding te brengen en er is gekozen voor 1998 omdat de MAS in die periode werd verzelfstandigd”, aldus Aviankoi.
Een link tussen arbeidsverleden en arbeidsheden
Volgens de directeur van de MAS, Michel Amafo, is het gedenkboek een bestendig fundament en legt een link tussen het arbeidsverleden en het arbeidsheden, en een brug naar de toekomst. Volgens Amafo geeft dit boek de huidige werknemers inzicht in de bijdrage die hun voorgangers hebben geleverd en is met dit boek een belangrijk doel gerealiseerd. ‘Het boek beschrijft niet het technisch verhaal van de MAS, maar meer de emoties en ervaringen van de oudgedienden, de van dag tot dag belevenissen van de oud-werknemers. Zonder jullie inzet was de MAS niet in staat de doelstellingen te realiseren en verder heeft jullie bijdrage ook geleid tot de vele successen van de MAS’, aldus Amafo. Het 84 pagina’s tellende boek is een naslagwerk voor een ieder die inzicht wil hebben in de ontwikkeling van de MAS. De laatste drie pagina zijn blanco als symboliek voor het verhaal dat erna zal worden geschreven door de huidige medewerkers. In het voorwoord geeft de directeur aan dat ‘de verzelfstandiging van de MAS een stap is die tot nog toe positieve vruchten afwerpt op de ontwikkeling van onze nationale maritieme positie, regionaal en internationaal’. Voor geïnteresseerde is het boek verkrijgbaar bij Vaco voor SRD 60.

error: Kopiëren mag niet!