Kadertraining PL met certificaatuitreiking afgerond

kadertrainingVierenveertig cursisten hebben de politieke kadertraining van de PertjajahLuhur (PL) met goed gevolg afgesloten. Zij hebben als bewijs van afronding van de training een certificaat ontvangen. PL-voorzitter Paul Somohardjo toonde zich bijzonder trots op de cursisten die hebben getoond doorzettingsvermogen te hebben. De deelnemers hebben hiermee aangetoond dat zij niet alleen belangstelling hebben voor de PL, maar ook voor de politiek.
Na de afgesloten kadertraining zal er een vervolgopleiding worden verzorgd. De kernen zullen worden gevraagd om leden af te vaardigen voor deze training. Het accent zal daarbij onder meer worden gelegd op zaken als ‘spreken in het openbaar’, ‘effectief vergaderen’ en ‘productief discussiëren’. Het docentenkorps zal bestaan uit deskundigen binnen en buiten de partij, die de toekomstige beleidsmakers de nodige trainingen zullen geven.
Niet alleen de cursisten, maar ook de docenten, die kosteloos de trainingen hebben verzorgd, kregen als blijk van waardering een certificaat. Door Raymond Sapoen, de motor achter dit project, werden de trainers gecomplimenteerd voor hun inzet en bereidwilligheid tot het verzorgen van de training. Sapoen kondigde aan dat in 2015 een verkorte versie van de politieke kadertraining zal worden verzorgd in Nickerie. Hij sprak de hoop uit dat de cursisten in de afgelopen twee maanden veel hebben kunnen opsteken van zowel de docenten hun collega-cursisten. “Dit is niet het einde, maar het begin van de eerste etappe wanneer het gaat om de basis”, zei Sapoen.
Tegelijk met de certificaatuitreiking van de politieke kadertraining, vond ook plaats de certificaatuitreiking van de ICT-training. Met de afronding van de ICT-training beschikt de PL nu over eigen ICT-trainers die het veld in kunnen gaan. Deze trainers zullen landelijk opereren. Zo zal onder meer vanuit een mobiele ICT-unit ICT-trainingen en –advies worden gegeven in de verschillende wijken in stad en district. “Dit certificaat is een bewijs dat je nu bevoegd bent om aan de overdracht van ICT-kennis te doen”, zei Hencom-trainer Mike Noersalim aan de geslaagden. De partij beschikt thans over tien gecertificeerde ICT-trainers.

error: Kopiëren mag niet!