Afgevoerde raio: “Wij hebben drie keer een antecedentenonderzoek ondergaan”

“Voor aanvang van de opleiding is er een eerste antecedentenonderzoek verricht, een vereiste om toegelaten te worden tot de opleiding. In strijd met de wet (SB 1976 no 54, gewijzigd bij SB 2006 no 66), heeft minister Edward Belfort van Justitie en Politie wederom een tweede antecedentenonderzoek gelast. In strijd met de wet, omdat voormelde staatsbesluiten nergens zulks voorschrijven. Toen het resultaat daarvan ook voor alle acht raio’s positief bleek, is er voor ons drieën een derde, of noem maar een vervolg van het tweede, antecedentenonderzoek geweest. Feit is dat een politieambtenaar die belast was met het antecedentenonderzoek in maart 2014, slechts drie van acht raio’s (de door Belfort afgevoerde) twee keren thuis heeft bezocht voor een interview. Wij hebben geen enkele inzage gekregen in deze documenten, maar werden ontvangen voor een gesprek, waarbij ons werd medegedeeld dat wij niet verder mochten deelnemen aan de opleiding en dat wij niet benoemd zouden worden.” Zoals bekend waren deze raio’s reeds voorgedragen voor benoeming door de Raad voor Selectie en Opleiding ten behoeve van de Rechterlijk Macht (Raio Raad).
Geen tweede psychologische test
De afgevoerde rechterlijke ambtenaar in opleiding (raio) laat ook optekenen dat er nimmer een tweede psychologische test is afgenomen van de raio’s. In maart van dit jaar is door Belfort opgedragen om een milieu- en antecedentenonderzoek van de raio’s te verrichten.
Inmiddels heeft de rechter in kort geding de voorlopige voorziening gegeven dat de werking van het schrijven van 22 juli 2014 wordt opgeschort totdat het Hof van Justitie als Ambtenarengerecht daarover heeft geoordeeld. De raio’s hebben de zaak ook voorgelegd aan het Ambtenarengerecht. “Hierbij zullen alle bewijzen op tafel komen.In kort geding is er daar namelijk geen ruimte voor”, geeft de rechtsgeleerde aan. De gevorderde dwangsom van SRD 10.000 per dag werd niet toegewezen. Ook de eis tot toelating tot activiteiten van de raio-opleiding werd niet toegekend. Het vonnis is wel uitvoerbaar bij voorraad.

error: Kopiëren mag niet!