Uruguay krijgt voorzittershamer Unasur

Het voorzitterschap van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur) is gisteren officieel overgedragen aan Uruguay. De overdracht heeft plaatsgevonden in Guayaquil, Ecuador. Suriname had alle inhoudelijke voorbereidingen getroffen om de overdracht vlekkeloos te laten verlopen. In het verlengde van de overdracht wordt vandaag het nieuwe hoofdgebouw van het Unasur Algemeen Secretariaat in Quito, Ecuador, in gebruik genomen. Het nieuwe hoofdkwartier wordt vernoemd naar de overleden ex-president van Argentinië, Nestor Kirchner, van wie ook een borstbeeld onthuld zal worden.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten om ook een buitengewone vergadering van de Raad van Afgevaardigden te houden. Dit, om op dat niveau de beraadslaging af te ronden betreffende substantiële zaken die door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de staatshoofden van de Unasur-lidlanden goedgekeurd kunnen worden. De Raad van Afgevaardigden is in de vroege ochtend van 4 december in Guayaquil bijeen gekomen. Daarna hebben de ministers van Buitenlandse Zaken zich onder leiding van minister Winston Lackin gebogen over inhoudelijke aangelegenheden die vervat worden in een slotverklaring. De overdracht van de voorzittershamer zou aanvankelijk op 22 augustus plaats moeten hebben gehad. De verschuiving vond plaats, omdat het Zuid-Amerikaans land intern nog enkele voorbereidingen moest treffen. Suriname was daarom enkele maanden langer voorzitter van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. President Bouterse gaf in juli, na terugkomst van de Brics-meeting in Brazilië, op een persconferentie al aan dat de overige lidlanden van Unasur tevreden kijken naar de prestatie van Suriname als voorzitter. Zelf gaf de president aan dat hij graag nog een secretaris-generaal benoemd zou hebben in zijn voorzitterstermijn en dat het jeugdcongres vastere vormen zou aannemen. Hij zal tijdens de buitengewone Unasur-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders verslag doen over de bereikte resultaten gedurende het voorzitterschap van Suriname in de periode 30 augustus 2013 tot 4 december 2014.
FR

error: Kopiëren mag niet!